Alarmer skal redde marsvin

Foto: TV2/Nord

Fiskegarn skal udstyres med ping-alarmer, som skal holde marsvinene væk.

Nu skal det danske marsvin reddes. NaturErhvervstyrelsen offentliggør torsdag en plan, der skal styrke beskyttelsen af marsvin i de danske farvande.

Problemet for Danmarks eneste hval, marsvinet, er, at den utilsigtet kan blive fanget i fiskernes garn. Derfor skal alle fiskegarn i Nordsøen/Skagerrak samt i dele af Østersøen være forsynet med såkaldte pingere, som er akustiske alarmer, der holder marsvinene væk fra garnene.

Det samme krav gælder ikke i Storebælt, og derfor koncentrerer planens indsats sig også om Storebælt, der er et vigtigt Natura 2000-område for marsvinene.

Planen er det første konkrete resultat fra en tværministeriel arbejdsgruppe, som blev nedsat i begyndelsen af året. En meget væsentlig del af indsatsen handler om at skabe et bedre overblik over bestanden samt mængden af marsvin, der bliver fanget i fiskernes garn.

Det skal et kameraovervågningsprojekt samt et projekt med lyttestationer i Storebælt give mere viden om. Projekterne er i gang, og for ikke at forstyrre den indsamling af data, er forsøget med pingere i Storebælt udskudt til sommeren 2013.

Flere nyheder fra TV2 Nord