Arbejdstilsynet kommer: Tjekker byggepladser i Nordjylland

Foto: Mogens Jørgensen

Arbejdstilsynet har fokus på både nybyggeri og renovering, når tilsynet i løbet af ugen gennemfører en aktion på midt- og nordjyske byggepladser.

Arbejdstilsynet gennemfører i denne uge en landsdækkende aktion for bedre sikkerhed i byggebranchen. Som led i aktionen vil Arbejdstilsynets Tilsynscenter Nord, der dækker Region Midt og Region Nord aflægge en række lokale byggepladser et besøg, for at se, om sikkerheden er i orden.

I forbindelse med aktionen, vil der både blive besøgt nybyggeri samt renovering og ombygning af eksisterende bygninger. Byggeriet er desværre kendetegnet ved, at der hvert år sker mange alvorlige ulykker. Derfor vil der på aktionen være fokus på de risici, der medfører flest alvorlige ulykker. Der vil særligt blive set på, hvordan der er forebygget mod nedstyrtningsfare og fare for at komme til skade ved fald og snublen. På renoveringer og ombygninger af ældre byggeri vil der også blive ført tilsyn med om asbest, PCB og lignende farlige stoffer håndteres forsvarligt.

Desuden vil Arbejdstilsynet kontrollere, at planlægning og koordinering i forhold til sikkerheden på byggepladserne er i orden.

Forud for aktionen udtaler tilsynschef fra Tilsynscenter Nord, Rikke Dencher Aagaard:

- Vi ser desværre stadig alt for mange ulykker på byggepladser. Derfor har vi også løbende fokus på, at medvirke til, at bringe antallet af ulykker ned. Vi vil bruge denne uges aktion til at gå efter de steder på byggepladsen, hvor risikoen er størst. Vi skrider selvfølgelig ind med påbud, der hvor det er nødvendigt. Men den bedste måde at forebygge ulykker på er jo, at de enkelte virksomheder sørger for, at der er styr på sikkerheden. Så slipper vi for at give påbud, og vigtigere endnu: Risikoen for ulykker mindskes på de midt- og nordjyske byggepladser, siger Rikke Dencher fra Tilsyncenter Nord forud for aktionen.

 

Fakta om arbejdstilsynets aktion:

I løbet af ugen gennemføres en landsdækkende tilsynsaktion på større byggepladser. Ved aktionen, vil der være særligt fokus på ulykkesfarer og andre farlige arbejdsmiljøproblemer. For eksempel asbeststøv. Der vil navnlig blive kigget efter de risici, der er årsag til flest alvorlige ulykker med langt sygefravær på mere end 3 uger. Det drejer sig om:
 
  • Nedstyrtningsfare fra tage, bygninger, stilladser mv- I perioden 2010 – 2014 har bygge- og anlægsvirksomhederne anmeldt næsten 1200 alvorlige arbejdsulykker ved lodret fald/nedstyrtning.
  • Fare for fald- og snublen i samme niveau for eksempel på grund af rod, huller, glat underlag mv. – I perioden 2010 – 2014 har bygge- og anlægsvirksomhederne anmeldt omkring 1000 alvorlige arbejdsulykker ved fald og snublen i samme niveau.
  • Fare for akut tilskadekomst ved løft og bæring af tunge byggematerialer, maskiner mv.: - I perioden 2010 – 2014 har bygge- og anlægsvirksomhederne anmeldt over 400 personer alvorlige arbejdsulykker i forbindelse med løft og bæring.

 

 

Flere nyheder fra TV2 Nord