Arkæologer finder sild og latriner i Nibe

Arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum graver lige nu på en ældre bebyggelse på Kirkestræde 6 i Nibe, hvor der skal opføres en ny sognegård. Foto: Pressefoto- Nordjyllands Historiske Museum

Arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum er i øjeblikket i gang med at udgrave en latrin med to tønder oven på hinanden og en affaldsgrube eller mødding, hvor dele af en tønde kan ses i jordoverfladen. Foto: Pressefoto - Nordjyllands Historiske Museum

1 af 2

Nordjyllands Historiske Museum er lige nu på udgravning i Nibe. Fortidens dagligdag viser sig for arkæologerne i form af latriner, fiskeskæl og brønde.

Ud af mudderet i Nibe dukker små daglidagsting op, fra en tid der forlængst er forbi. Arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum udgraver i marts og april en ældre bebyggelse på Kirkestræde i Nibe, og ud af mudderet er der både kommet latriner, keramik og sild. 

Bedømt ud fra fundende af skåle og keramik har der været Nibe-boere på grunden siden 1500-1600 tallet. På nuværende tidspunkt er museets arkæologer ved at udgrave en latrin med to tønder oven på hinanden og en affaldsgrube eller mødding, hvor dele af en tønde kan ses i jordoverfladen. 

Der tages mange træprøver fra de fundne tønder for at få dem dateret ved hjælp af årringsdatering og for at finde ud af, hvor tønderne er lavet. En bestemmelse af tøndernes produktionssted kan være med til at belyse Nibes handelsforbindelser i perioden.

I nogle af nedgravningerne er der set fiskeskæl og fiskeben formentlig fra sild, og nogle af nedgravningerne kan have haft en funktion i forbindelse med håndtering af netop sild. sildefiskeri var i mange år hovederhvervet i datidens-Nibe. 

Museet har igennem de senere år gennemført flere udgravninger i Nibes historiske bymidte, og der findes praktisk talt altid mindst én brønd på grundene. Det giver det indtryk, at hver enkelt grundejer har haft sin egen vandforsyning. Når en brønd var udtjent og ikke kunne bruges mere, anlagde beboerne en ny brønd, og Nibe får dermed nærmest karakter af en "brøndenes by".

Dette i modsætning til Aalborg, hvor brønde er mere sjældne, da beboerne i stedet for i mange tilfælde har anvendt Aalborgs åer som vandforsyning.

Flere nyheder fra TV2 Nord