Astman afviser gratis fysioterapi: Det er vi ikke herre over

Region Nordjylland sparer i disse år millioner af kroner på sundhedsområdet fordi et stigende antal borgere får fysioterapeutisk behandling istedet for operative indgreb. For det første er fysioterapi billigere end operationer og for det andet betales en stor del af behandlingen og træningen ved en fysioterapeut med egenbetaling fremfor over sygesikringen.

Det får fysioterapeuter og eksperter til at foreslå en praksisændring så behandling med fysioterapi gøres gratis på linje med operationer. Det kan bare ikke lade sig gøre, siger Ulla Astman (Soc.dem), der er regionsrådsformand i Region Nordjylland.

- Der er en lovbekendtgørelse der siger, der skal være en egenbetaling til det. Den er vi ikke herrer over at kunne omgøre, siger Ulla Astman. 

Læs også Fysioterapeuter: Sparede operationskroner bør bruges på gratis genoptræning

At fysioterapi betales med en stor andel egenbetaling er ikke rimeligt, og den nuværende ordning skaber ulige vilkår hvor de, der ikke har råd til selv at betale for fysioterapi må vælge den gratis, men for samfundet dyrere, operation, der også medfører en større risiko.

- Det er faktisk også et samfundsproblem, fordi hvis borgeren skal have et operationsforløb og et genoptræningsforløb, så koster det x antal kroner for samfundet, men et rent genoptræningsforløb er billigere, siger Gitte Nørgaard, der er regionsformand i Danske Fysioterapeuter.

Antallet af knæoperationer er faldet og andelen af patienter, der får trænet og behandlet sig til øget sundhed og færre smerter er steget, og det glæder Ulla Astman:

- Det er en generel tendens i sundhedssystemet som vi også støtter op om. Hvis man kan lave behandlingerne så skånsomme som muligt for eksempel gennem træning istedet for et opereativt indgreb, så foretrækker vi langt hen ad vejen det. Det skal selvfølgelig være ud fra, at der er fagligt god grund til at gøre det på den måde. Men jo mere skånsomt, des bedre er det for patienten, siger hun og fortsætter:

- Det handler om at være opmærksomme på det, og det er også indbygget i de faglige retningslinjer og dem skal man følge, så man giver det tilbud, der er det mest relevante for patienten. I det omfang det er træning, skal man selvfølgelig gøre det som langt de fleste vil foretrække, så man er fri for et operativt indgreb som altid medfører en hvis risiko.

På den baggrund sparer Region Nordjylland altså mange millioner, man umiddelbart skulle tro kunne bruges til at betale for fysioterapi, men lovbekendtgørelsen står i vejen, og de mange millioner er faktisk ikke til rådighed:

- I sidste ende også et økonomisk spørgsmål, for økonomien i samfundet og sundhedsvæsnet er jo presset. Selvom der er et fald i antallet af knæoperationer er der en stigning andre steder, så vi har ikke umiddelbart mulighed for at kunne tilbyde det gratis, siger Ulla Astman.

Læs også Mere fysioterapi betyder mindre kirurgi

 

Har du et godt tip?

Flere nyheder fra TV2 Nord