Babykurser forbereder nye forældre

Foto: Stefan Kjærgaard

Næsten 2000 førstegangsforældre har været igennem kursusforløbet Hånd om barnet, som Aalborg Kommune tilbyder til alle nye forældre. Kurserne skal klæde parrene på til livet som forældre.

Det kan være svært at blive forældre for første gang. Aalborg Kommune har derfor siden 2014 tilbudt et kursusforløb på 14 gange til nye forældrepar. De første seks kursusgange ligger før fødslen af barnet, imens de sidste otte ligger når barnet er kommet til verden.

Kurserne adskiller sig særligt fra andre fødselsforberedelser ved, at fædre bliver inddraget mere og er med på alle kurserne. Der er cirka ti par på hvert kursushold, og holdene er sat sammen, så forældreparrene har termin nogenlunde samtidigt og bor tæt på hinanden.

På de kursusgangene møder førstegangsforældrene forskellige oplægsholdere, som har forskellige baggrunde. Det gør man for at sikre, at forældrene bliver klædt bedst muligt på inden for alle emner. Derfor får de undervisning for eksempel både økonomi, amning og orlovsmuligheder.

Hør mere om projektet i Nordjylland LIVE tirsdag klokken 19.30.