Behandling flytter hjem til borgerne

Foto: Region Nordjylland

Hospitalspatienter kan få afkortet tiden i hospitalssengen ved at fortsætte behandlingen i eget hjem. Det gavner både patienten og sygehuset.

Sygeplejersker fra den kommunale hjemmepleje i Vendsyssel skal undervises på Regionshospital Nordjylland i at give intravenøs behandling med eksempelvis væske til dehydrerede patienter eller antibiotika i forbindelse med infektioner.

Ved at bringe behandlingen tættere på borgerne, kan man undgå overflødige indlæggelser på hospitaler og sygehuse. Det er ikke bare en fordel for hospitalerne, men også for patienten selv. 

Læs også Ny efteruddannelse af sosu-assistenter sikrer hurtigere og bedre behandling

- Indsatsen falder helt i tråd med vores fokus på livskvalitet for patienten, sammenhængende behandlingsforløb og kortere indlæggelsestid. De fleste patienter foretrækker at modtage behandlingen i eget hjem, såfremt den kan foregå på samme faglige niveau som på hospitalet. Ved at modtage behandlingen tæt på sin hverdag, efter en relativ kort indlæggelse, vil patienten kunne drage nytte af sit sociale netværk. Det kan ligeledes medvirke til, at de ældre og sårbare patienter bedre vil kunne bevare deres funktions- og aktivitetsniveau end under indlæggelse, siger kvalitetskonsulent i Region Nordjylland, Kerstin Mariegaard.

Det vil altid være op til en læge at vurdere, hvorvidt en patient kan behandles i eget hjem. Derudover afhænger det af, om kommunen har kapacitet til at hjemtage patienten til videre behandling efter vejledning fra den udskrivende hospitalsafdeling.

Tirsdag begynder undervisningen af det første hold. Det er et hold bestående af 112 sygeplejersker fra Hjørring Kommune.

Sygeplejersker i Frederikshavn Kommune har været i gennem et lignende forløb, mens både Jammerbugt og Brønderslev Kommuner også er interesserede i et lignende forløb.

Flere nyheder fra TV2 Nord