Bekymring over ny planlov

En kystbeskyttelseslinje på tre km vil betyde, at kun det mest centrale af Mors fremover kan udvikles og bebygges. Foto: Lone Vad Dam

Mens borgmestrene i mange kommuner roser et forslag til en ny planlov, så er kommuner med lange kyststrækninger bekymrede ved udsigten til ændringer.

På Mors deler borgmester Lauge Larsen ikke sine kollegers begejstring over udsigten til en ny planlov for Danmark. For selvom der lægges op til større beføjelser til kommunerne, så vil stramninger i den såkaldte kystnærhedszone gå ud over kommuner med lange kyststrækninger.

- Det ser ud til, at det bliver sværere for os for eksempel at udstykke nye sommerhusgrunde ved kysten, og det kan vi her på Mors ikke leve med, siger borgmester Lauge Larsen.

Miljøminister Ida Auken og Minister for landdistrikter Carsten Hansen lægger op til en afbureaukratisering af den nuværende planlov. I fremtiden kan kommunerne selv give tilladelse til nybyggeri og til genanvendelse af overflødiggjorte bygninger til beboelse eller erhverv. De skal ikke længere følge et langt regelsæt. Til gengæld skal de have væsentlige grunde til at tillade projekter i kystnærhedszonen.

- Vi har brug for at udpege nogle områder tæt ved kysten til bebyggelse for at trække folk til vores ø. Vi frygter, at embedsmændene i ministerierne vil tolke loven stramt, så det ikke kan lade sig gøre, og det er vi kede af, siger borgmester Lauge Larsen.

Kystnærhedszonen gælder fra strandkanten og tre kilometer ind i landet. Det er her, at kommunen i den nye planlov skal have væsentlige argumenter, som for eksempel nedgang i beskæftigelsen, for at få lov til at udvikle nye projekter.

Flere nyheder fra TV2 Nord