Brixtofte kræver Aalborg-professor i fængsel

Farums tidligere borgmester, Peter Brixtofte, vil nu have politiet til at vurdere, om professor Lars Bo Langsted har overtrådt retsplejeloven.

<b>Politianmeldelse mod Langsted</b>
Juraprofessor Lars Bo Langsted fra Aalborg Universitet får nu en politianmeldelse på halsen, efter at Farum Kommunes tidligere borgmester, Peter Brixtofte, har følt sig krænket over professorens kommentarer i straffesagen mod Brixtofte, skriver Frederiksborg Amts Avis.

<b>Langsted: Brixtofte dømmes igen</b>
Lars Bo Langsted har givet udtryk for, at han ville blive
overrasket, hvis ikke Højesteret følger Hillerød Kriminalret og Landsrettens domme for mandatsvig på to års ubetinget fængsel til Brixtofte i den såkaldte sponsorsag. Brixtofte har i et brev til Langsted krævet, at udtalelserne blev trukket tilbage, men det har Langsted afvist.
Nu politianmelder Brixtofte professoren med henvisning til, at retsplejeloven er overtrådt.

<b>Brixtofte: Langsted påvirker sagen</b>
- Der er tale om en klokkeklar overtrædelse, og straffen er bøde eller fængsel i indtil fire måneder, siger Peter Brixtofte, der finder det helt utilstedeligt og krænkende, at Langsted efter hans opfattelse hele tiden har forsøgt at påvirke sagen.

<b>Langsted vil ikke kommentere anmeldelsen</b>
Lars Bo Langsted afviser at kommentere Peter Brixtoftes
politianmeldelse, men han fastholder, at han ikke har overtrådt retsplejeloven.

Flere nyheder fra TV2 Nord