Brønderslevforældre står til hårde straffe

Foto: Nils Sloth

Brønderslevsagen er enestående i Danmark. Morens forsvarer kræver betinget dom, da børnene savner deres mor.

Tirsdag aften i næste uge bliver der sat foreløbig punktum i Brønderslevsagen. Da får forældrene i den uhyggelige vanrøgtssag deres dom. Den sætter samtidig nye grænser for straffen for vanrøgt i Danmark.

I den afsluttende procedure i fredagens retsmøde i Hjørring kræver anklageren forældrene idømt mærkbare fængselsstraffe. Faren skal idømmes forvaring på ubestemt tid, og moren skal have mindst seks års fængsel, mener anklageren.

- Der er en nærliggende fare for, at faderen vil gøre noget tilsvarende igen, siger statsadvokatfuldmægtig Margrethe Sanning i sin begrundelse for, hvordan forældrene bør straffes i den opsigtvækkende sag, hvor 10 børn er ofre.

- Derfor er det nødvendigt med forvaring, siger hun.

Forvaring er den hårdeste straf, man kan idømmes i en straffesag. Omvendt mener morens forsvarer, Henrik Garlik Jensen, at hun maksimalt bør idømmes fængsel i tre et halvt år.

- Hun er dømt for passiv medvirken, og hun bør have en håndsrækning. Derfor bør hendes straf i vid udstrækning gøres betinget. Børnene har brug for deres mor. De savner hende, siger forsvareren.

Byretten i Hjørring har allerede bestemt, at forældreparret er skyldige i grov vanrøgt, vold, indespærring og sexovergreb.

Forældrene og de 10 børn boede senest i landsbyen Serritslev ved Brønderslev. Huset er nu revet ned. Det var derfra, den ældste datter, der i dag er 21 år, flygtede og anmeldte vanrøgten i den store familie.

Også kommunerne rolle i sagen - senest Brønderslev - har været i søgelyset omkring børnenes forhold. Der har været sat fokus på, at børn langvarigt kan mistrives med deres forældre i Danmark, uden at nogen griber ind.

Nu skal Brønderslevsagen sætte et niveau for, hvor straffen
skal ligge i den slags sager. Hverken anklager eller forsvarere har mange tidligere domme at henvise til, da de skal forklare nævningerne og dommerne om, hvordan straffen bør fastsættes.

Flere nyheder fra TV2 Nord