Budgetaftale forhandlet på plads

Foto: Lars Christoffersen (arkiv)

Regionsrådet har tirsdag indgået en budgetaftale for næste år.

Budgetaftalen for 2013 skal give et løft til en lang række områder - men det bliver ingen gavebod.

Blandt andet vil regionen styrke psykiatrien med flere sengepladser på børne- og ungeområdet. Der skal også etableres en misbrugsenhed og en særlig klinik for psykiatriske patienter, som har fysiske sygdomme.

Der skal også sættes fokus på kvaliteten hos de praktiserende læger. Derfor ansættes der en læge, som sammen med de praktiserende læger skal sætte kvalitet i fokus.

Der sættes desuden flere penge af til forskning. Derudover skyder der både i Thisted, Hjørring og Aalborg nye fælles akutmodtagelser op.

- Selv om der måske ikke er de store økonomiske ændringer på sygehusområdet, så vil der i 2013 ske meget store forandringer med mere ambulant behandling og mere fokus på gode forløb for patienterne. Vores budgetaftale viser, at man godt kan skabe forandringer uden automatisk at øge budgettet siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Selv om en række af regionens områder bliver styrket, og budgettet er større, er det ikke et budget i vækst på ret mange områder.

- Vi kan mærke den økonomiske krise, og for at få råd til at udvikle regionen, er vi nødt til at spare og blive mere effektive, siger Ulla Astman.

Budgetaftalen betyder, at der bliver en rammebesparelse på en procent. Den skal først og fremmest findes ved et øget fokus på at begrænse forskellige former for spild og ineffektivitet.

Samtidig ligger der i budgettet en forventning om en vækst i produktiviteten på tre procent. Det betyder, at der skal leveres mere sundhed for de anvendte midler.

- Vi har valgt at sætte en meget ambitiøs målsætning om at øge produktiviteten. Det er nødvendigt, fordi vi i Region Nordjylland har en lavere produktivitet end i de øvrige regioner, og vi håber i 2013 at kunne hale lidt ind på de andre regioner. Den helt overordnede udfordring i en krisetid er jo at levere mere og bedre kvalitet for de samme penge. Og det vil vi leve op til, siger Ulla Astman.

Bag budgetforliget står alle seks partier i Regionsrådet.

Budgettet andenbehandles i Regionsrådet tirsdag 18. september.