Byggeboom fortsætter i Aabybro: Flere udstykninger på vej

Foto: Pressefoto/EDC

​Med et nyt forslag til lokalplan for området ved Hovensvej i Aabybro arbejder Kommunalbestyrelsen på at sikre flere attraktive byggegrunde i byen.

Byggegrundene går som varmt brød i Aabybro - og nu er Jammerbugt Kommune på vej med yderligere 30-45 udstykninger.

Det er blevet besluttet på et kommunalbestyrelsesmøde torsdag aften, hvor lokalpolitikerne vedtog en ny lokalplan for udstykningerne.

Det er endnu uvist, om det bliver klassiske parcelhusgrunde, eller om det bliver en blanding af parcelhuse og 35-50 rækkehuse og lejligheder.

Grundene kommer til at ligge ved Hovensvej cirka halvanden kilometer nord for Aabybro bymidte og dækker et areal på i alt 8,5 hektar. Størrelserne på grundene kommer til at variere mellem 700-1500 kvadratmeter. Bebyggelsesprocenten må være op til 30 procent for parcelhusgrunde, 40 procent for rækkehuse, mens byggeprocenten må være op til 50 for etagebyggeri.

Lokalplanområdet bliver vejbetjent fra Hovensvej, og der bliver etableret et nyt vejforløb samt stier i området, ligesom der bliver indlagt brede, grønne kiler for at bevare den grønne karakter. I den sydlige del af lokalplanområdet løber i dag et stisystem, som forbinder området med den eksisterende bebyggelse i Thomasmindeparken og resten af Aabybro. På sigt bliver stien forlænget, så Hovensvej og Østre Hovensvej forbindes for gående trafikanter.

- Med den nye lokalplan i Aabybro kan vi både sikre flere attraktive byggegrunde og sikre en infrastruktur, der følger med væksten, siger borgmester Mogens Christen Gade (Venstre).

Området er tidligere landzone, med vedtagelsen af den nye lokalplan bliver området overført til byzone. Efter kommunalbestyrelsens vedtagelse af lokalplanen bliver den nu sendt i høring i otte uger, hvor borgerne har mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer.

Flere nyheder fra TV2 Nord