Danish Crown-ejere får en større del af overskuddet

Foto: TV2/NORD (Arkiv)

På et repræsentantskabsmøde har Danish Crown vedtaget en model, der betyder, at en større del af overskuddet fremover fordeles blandt ejerne.

En større del af Danish Crowns overskud skal fremover fordeles mellem ejerne, men modsat restbetalingen bliver pengene i virksomheden. Det er blevet vedtaget på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

- Indtjeningen i Danish Crown er fortsat stigende, og derfor er jeg rigtig glad for, at vi er nået frem til en model, der både tilgodeser den enkelte andelshaver og Danish Crown som virksomhed, siger bestyrelsesformand Erik Bredholt.

Fordelingen af overskuddet mellem restbetaling og konsolidering har været et emne, der gennem de seneste år er blevet diskuteret. På den ene side har andelshaverne ønsket at få en større del af overskuddet, mens Danish Crown som virksomhed har haft behov for at styrke egenkapitalen og fastholde konkurrencedygtigheden.

Nu er der fundet en model, hvor op til 50 % af den årlige konsolidering fremover vil blive indsat på en konto i den enkelte andelshavers navn, og som restbetalingen vil pengene blive fordelt på baggrund af de leverede kilo i regnskabsåret.

- Danish Crown har oplevet en stigende vækst og indtjening på baggrund af de store investeringer, der er foretaget gennem årene. Med den nye model gør vi den enkelte andelshavers investering i Danish Crown synlig, og det vil øge motivationen blandt andelshaverne til at investere i virksomheden fremadrettet, så Danish Crown fortsat har den nødvendige kapital til at udvikle sig, siger Erik Bredholt.

Udbetaling af pengene fra den personlige ansvarlige konto vil ske over en årrække, når andelshaveren ophører med at producere eller beslutter sig for at forlade Danish Crown.