Dårlig kopi af Goya-maleri

To unge mænd står anklaget for tyveri af to malerier fra Voergaard Slot. På dagens retsmøde, siger kunsthistoriker at det ene maleri er en forfalskning. Anklageren er i tvivl.

<b>Forfalskning siger kunsthistoriker</b>
På torsdagens retsmøde om tyveriet af to malerier fra Voergaard Slot, vurderede en kunsthistoriker Goya-maleriet som en dårlig kop, en forfalskning der intet har med Goya at gøre.
Anklageren er i tvivl.

Det andet stjålne maleri er angiveligt malet af Rubens.

<b>Dom i dag</b>
Skyldsspørgsmålet i sagen afgøres i dag, og det forventes at maleriernes ægthed eller mangel på samme vil have indflydelse på strafudmålingen.

<b>Tyveri af særlig grov beskaffenhed</b>
De to tiltalte i sagen - to mænd på henholdsvis 21 og 25 år - er nemlig tiltalt for tyveri af særlig grov beskaffenhed.

Det skyldes, at malerierne anses for at være op mod 20 millioner kroner værd. Men de er aldrig blevet vurderet.

<b>Seks år eller halvandet</b>
Strammerammen for tyveri af særlig grov beskaffenhed er op til seks års fængsel, mens de kun kan få maksimalt halvandet års fængsel, hvis de bliver dømt for "almindeligt" tyveri - altså, hvis billederne ikke er så mange penge værd som man antager.

Flere nyheder fra TV2 Nord