Demens: Kommune beder pårørende om hjælp

På temamødet den 9. december mødes demensrummets kommuner med pårørende og interesseorganisationer til sparring og videndeling om de udfordringer, hver kommune står med i forbindelse med inddragelse af pårørende og lokalsamfundet. Foto: TV2/Nord

Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning spørger pårørende til demensramte til råds om deres behov til fremtidens samarbejde med kommunen

Skal pårørende altid høres om faglige beslutninger om behandling af den demensramte? Eller bliver det en unødig ekstra belastning for den pårørende? Det spørgsmål stiller Aalborg Kommunes ældre- og handicapforvaltning et panel af pårørende til demensramte, som er inviteret med på Demensrummets temadag om samarbejdet med pårørende. Temamødet afholdes onsdag den 9. december på plejehjemmet Lions Park i Nørresundby.

Demensrummet er et udviklingsforum, som skal skabe seks demensvenlige kommuner. Målet er at finde nye veje til at løse den voksende demensudfordring. Ud over Aalborg Kommune deltager Aarhus, Stevns, Hillerød, Varde og Næstved kommuner.

På temamødet den 9. december mødes demensrummets kommuner med pårørende og interesseorganisationer til sparring og videndeling om de udfordringer, hver kommune står med i forbindelse med inddragelse af pårørende og lokalsamfundet.

- Det er en stor og svær opgave at drage omsorg for et menneske med demens. Vores mål er, at demensramte får et bedre sygdomsforløb. Samtidig er det vigtigt, at de pårørende får den rigtige støtte. Og at de bliver inddraget i den demensramtes sygdomsforløb, uden at det bliver en unødig belastning, forklarer rådmand Thomas Krarup fra Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning om baggrunden for at invitere pårørende med ind i Demensrummet.

Om demensrummet

Det er Demensalliancen bestående af FOA, Ældre Sagen, PenSam, Alzheimerforeningen, Dansk Sygeplejeråd og Bindslev Next Step, som står bag Demensrummet.

I Demensrummet deler kommunerne viden og erfaringer. De finder nye veje til bedre aktiviteter og tilbud, der styrker opsporingen i hjemmene, så hverken personer med demens eller deres pårørende bliver isolerede og afskåret fra den nødvendige støtte.

Samarbejdet i Demensrummet tager udgangspunkt i konkrete udfordringer og projekter i hver kommune. Både små greb her og nu, såsom indretningen af plejehjem, så beboerne ikke farer vild på gangene, i haverne eller på badeværelset. Men også de større udfordringer som, hvordan vi skaber og finansierer fremtidens plejeboliger.

Demensrummets seks ambitioner for en demensvenlig kommune:
 
  1. Bedre sygdomsforløb for personer med demens
  2. Bedre støtte til pårørende
  3. Kompetenceløft til personalet
  4. Tilgængeligt og inkluderende lokalsamfund
  5. Flere demensindrettede bolig
  6. Understøt forskning og videndeling.

 

Flere nyheder fra TV2 Nord