Enhedslisten vil granske Aalborgs udbud og udliciteringer

Enhedslistens Per Clausen vil have konsekvenserne af udliciteringer og udbud i Aalborg Kommune undersøgt. Foto: Lone Vad Dam

Per Clausen fra Enhedslisten kalder Aalborg Kommunes udbud og udliciteringer for 'hovsa-løsninger. Partiet forlanger analyse af konsekvenserne.

Enhedslisten i Aalborg Byråd vil have set kommunens udliciteringer og udbud efter i sømmene. 

- Aalborg Kommune er en af de kommuner, hvor der i løbet af de seneste år er skedt den mest markante vækst i omfanget af opgaver, som er sendt i udbud og udliciteringer. Dette er ikke sket på baggrund af en samlet plan eller målsætning vedtaget af Aalborg Byråd. I stedet er det ofte sket som led i hovsa-løsninger i forbindelse med budget-aftaler, hvor man har brugt dette redskab til at opnå kortsigtede besparelser, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedsliste i Aalborg Byråd. 

Enhedslisten i Aalborg Byråd opfordrer derfor i et nyt forslag alle kommunens forvaltninger til at gennemføre en systematisk analyse af de områder, der er blevet sendt i udbud eller udliciteret de sidste 10 år for at vurdere, om man har opnået de ønskede gevinster og om det stadig er hensigtsmæssigt, at disse opgaver er sendt i udbud eller udliciteret eller om de med fordel kan indliciteres igen.

-  Behovet for dette understreges af, at Danmarks førende uafhængige forskere på dette område har påpeget, at forskningsresultaterne tyder på, at de økonomiske gevinster ved udbud og udlicitering overvurderes voldsomt og at der ofte slet ikke er noget at tjene, siger Per Clausen.

Han også parat til at undersøge, om der er opgaver, der kan trækkes tilbage i kommuneregi fremfor at være udliciteret. 

- Det ville sådan set være relevant også at undersøge, om der er områder, der i mange år eller altid har været i udbud eller udliciteret med fordel kunne indliciteres. For at begrænse opgavens omfang, har vi imidlertid valgt at fokusere på konsekvenserne af de sidste 10 års udbud og udliciteringer, siger Per Clausen. 

Han regner med, at forslaget skal drøftes på byrådsmødet mandag den 25. april. 

 

Flere nyheder fra TV2 Nord