Fem skal byde på havneudvidelse i Hanstholm

Foto: TV MIDT / VEST

Hanstholm Havn har udvalgt fem konsortier, der skal udarbejde tilbud på udvidelse af havnen. En opgave, der har en værdi af en halv milliard kroner.

Det er ikke en lille opgave, der venter de entreprenører, der skal stå for havneudvidelsen i Hanstholm.

Havneudvidelsen forventes at tage tre år og løber op i omegnen af en halv milliard kroner.    

- Det har generelt været et meget stærkt felt af entreprenører fra ind- og udland, som har afleveret deres ansøgning. Feltet består foruden danske entreprenører af entreprenører fra bl.a. Holland, Spanien, Belgien og Italien.

Martin Vestergaard, bestyrelsesformand for Hanstholm Havn

Hanstholm Havn har nu udvalgt de fem konsortier, der skal udarbejde tilbud på projektet. Et konsortium vil sige en sammenslutning af virksomheder, der i fællesskab løser en offentlig opgave, som ellers ville have været for stor til, at virksomhederne ville kunne løse den enkeltvis.

- Det har generelt været et meget stærkt felt af entreprenører fra ind- og udland, som har afleveret deres ansøgning. Feltet består foruden danske entreprenører af entreprenører fra bl.a. Holland, Spanien, Belgien og Italien. De fleste af entreprenørerne har stor erfaring med vandbygning fra projekter rundt om i verden, og mange af dem har tidligere løst meget store vandbygningsprojekter. Vi er derfor meget tilfredse med det felt af konsortier, der har meldt sig og er blevet udvalgt, og vi ser frem til den videre proces, siger bestyrelsesformand for Hanstholm Havn, Martin Vestergaard.

Siden begyndelsen af februar har Hanstholm Havn sammen med rådgiverfirmaet Rambøll været igennem en proces med udvælgelse af de entreprenører, der får lov til at byde på opgaven.

De fem udvalgte konsortier:

  1. Aarsleff (DK), VG (DK), Rohde Nielsen (DK) og COWI

  2. Boskalis/Arkil JV bestående af Boskalis (NL), Arkil A/S (DK), Arkil Fundering (DK) og Niras (DK)

  3. BAM int. (NL), BAM infra (NL) og Dredging International NV (BE)

  4. Van Oord (NL) CG Jensen (DK) og Sweco (SE)

  5. Condotte (IT) og Jan de Nul (BE)

Når design og pris er afleveret, går forhandlingsrunder i gang med konsortierne for at finde det bedst mulige projekt inden for den økonomiske ramme

Peter Bak Frederiksen, seniorprojektchef hos Rambøll

I alt har otte konsortier anmodet om at komme med i feltet. De fem udvalgte er valgt på baggrund af en gennemgang af de enkelte konsortiers økonomi, erfaringer fra tilsvarende projekter, udstyr mv.

- Generelt ligger de ydre rammer for havneudvidelsen i Hanstholm fast, men entreprenørerne får mulighed for at optimere designet og dermed også prisen på udførelse af projektet. Når design og pris er afleveret, går forhandlingsrunder i gang med konsortierne for at finde det bedst mulige projekt inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed, fortæller Peter Bak Frederiksen, der er seniorprojektchef hos Rambøll.

Nu går næste fase i gang, hvor de fem konsortier skal udarbejde et design og give tilbud på opgaven.

Anlægsarbejderne skal begynde i foråret 2018, og den nye Hanstholm Havn forventes at stå færdig ved udgangen af 2020.