Flere miljøskibe til Frederikshavn

Arbejdsgruppe anbefaler, at der flyttes tre til fire miljøskibe fra Havmiljøberedskabscentret på Holmen fra København til Frederikshavn.

<b>Base i Frederikshavn</b>
Foruden at arbejdsgruppen anbefaler, flere skibe med base i Frederikshavn, anbefaler den samtidigt, at kommuner med kyststrækninger, fremover bruger flere penge på deres eget beredskab i tilfælde af olieforureninger og andre katastrofer til havs.

<b>Beredskab bør øges</b>
Både til lands og til søs bør beredskabet øges for at forebygge forureningskatastrofer fra en voldsom stigende trafik med olieskibe, anbefaler en arbejdsgruppe.

<b>Stigende risiko</b>
Det danske havmiljøberedskab mod olieforurening fra skibstrafikken skal op i et højere gear for at imødegå stigende risiko for forurening.
Skibstrafikken med olie og kemikalier stiger kraftigt i løbet af de kommende år, så i 2020 vil der være 50 procent højere risiko for miljøkatastrofer til havs.

<b>Mere beredskab</b>
Det fremgår af analyser fra en arbejdsgruppe under Forsvarsministeriet, der blandt andet anbefaler, at kystkommunerne spytter flere penge i beredskabet mod olieforurening af deres strande.

<b>220 millioner ton</b>
I dag transporterer den internationale skibstrafik omkring 220 millioner ton olie og kemikalier igennem Øresund og - hovedsageligt - Storebælt.

<b>Stiger voldsomt</b>
Skibstrafikken ventes at stige voldsomt med en fjerdedel i 2020. Olieskibene vil også blive større. Så i mængder vil der blive transporteret 30 procent mere olie gennem danske farvande i 2010 og 50 procent mere i 2020, primært gennem Storebælt, viser arbejdsgruppens beregninger, som rådgivningsfirmaet Cowi har lavet.

Har du et godt tip?

Flere nyheder fra TV2 Nord