Fond donerer 4,5 millioner til Regan Vest

00:26

Arbejdet med at gøre bunkeren Regan Vest, der ligger gemt i Rold Skov, klar til åbning som Koldkrigsmuseum i 2020, er i dag blevet lidt nemmere.

Velux Fonden donerer 4,5 millioner kroner til et forskningsprojekt, der skal køre over de næste tre år.

Der ligger et stort arbejde forude, for Nordjyllands Historiske Museum, der i 2020 skal åbne det enorme Regeringsanlæg Vest - forkortet REGAN Vest - for offentligheden som en koldkrigsattraktion i international klasse, hvor historien om den overhængende trussel om atomkrig over flere årtier, skal formidles til besøgende.

Samtidig skal der forskes, for det er nemlig begrænset hvad man forskningsmæssigt ved om det civile beredskab under den kolde krig og om de forestillinger, man gjorde sig om statens og samfundets overlevelse i tilfælde af en ødelæggende atomkrig i Europa.

Læs også Ny hjemmeside åbenbarer hemmelige steder fra den kolde krig

Alt det bliver nu lidt lettere med en anselig donation fra Velux Fonden til projektet "Hvis Krigen Kommer".

Donationen er på 4.559.184 kroner og med de penge skal Nordjyllands Historiske Museum sammen med Aalborg Universitets institut for Kultur og Globale Studier, Koldkrigsmuseum Langelandsfort og Kuldkrigsmuseum Stevnsfort dykke ned i Den Kolde Krig, set med danske briller.

- Vi er dybt taknemmelige for donationen fra VELUX FONDEN, siger museumsdirektør Lars Christian Nørbach, Nordjyllands Historiske Museum.

- Ikke alene er det en kærkommen økonomisk håndsrækning til arbejdet med REGAN Vest frem mod en åbning for publikum. Det er også som sådan en blåstempling af vores valg af grundfortælling og den vinkel, vi vil anlægge i arbejdet med at gøre REGAN Vest til et både nationalt og internationalt centrum for forskning i og formidling af Den Kolde Krig.

"Hvis Krigen Kommer" er delt op i tre dele hvor forskning i Den Kolde Krigs trusselsbilleder og det civilie beredskab sammen med formidlingen af historien vægter tungest, men hvor også etableringen af et europæisk netværk for formidlere og forskere, der arbejder med Den Kolde Krig er prioriteret.

Læs også Regan Vest tættere på åbning for offentligheden

Flere nyheder fra TV2 Nord