Forskningsprojekt hjælper patienter med lungesvigt

Foto: Aalborg Universitet

Når lungerne svigter giver lægerne ilt, men hvor meget skal de give? Det skal et forskningsprojekt fra Aalborg Universitetshospital nu finde ud af.

Hvis lungerne svigter lyder det helt naturligt, at lægerne skal give luft, så det ikke går helt galt. Men tro det eller ej, patienter med lungesvigt kan faktisk få for meget ilt. Problemet opstår når en patient bliver indlagt med lungesvigt. Her vil lægerne give patienten ilt, for at holde gang i kroppen, men patienterne får ofte for meget ilt, og det er skadeligt.

- Man kender faktisk ikke det optimale niveau for iltindhold i blodet hos en kritisk syg patient. Det er derfor en balancegang mellem at tilføre tilstrækkeligt ilt til kroppens celler og samtidig give så lidt så muligt. Vi ser dog en tendens til, at man har en meget liberal tilgang til iltbehandling, ud fra devisen ”lidt ilt er godt, men mere er bedre”, siger professor i klinisk anæstesi og intensivmedicin ved Aalborg Universitetshospital, Bodil Steen Rasmussen.

For at finde ud af en løsning til problemerne med for lidt eller for meget ilt, vil et forskningsprojekt fra Aalborg Universitetshospital nu klarlægge helt præcist, hvor meget ilt, der skal til.

- Der er i dag stor variation i iltniveauer i blodet hos patienter på intensivafdelinger verden over, og med tiltagende bekymring om ilts skadelige virkninger, er det presserende at få videnskabelige holdepunkter for, hvordan vi som læger og plejepersonale skal håndtere ilt i den daglige kliniske praksis, siger Bodil Steen Rasmussen.

Med næsten 3.000 forsøgsdeltagere forventer forskergruppen at nå frem til en solid viden om det optimale iltniveau. En viden der gerne skulle forbedre behandlingen og øge overlevelsen blandt intensivpatienter ikke bare i Danmark men i hele verden.

Ifølge Bodil Steen Rasmussen viser flere studier en sammenhæng mellem alvorlige bivirkninger og øget dødelighed, når høje niveauer af ilt i blodet tilstræbes. Derfor er det ifølge professoren essentielt at vide mere om ilts gavnlige og skadelige virkning:

- Dødeligheden ved indlæggelse på en intensivafdeling er cirka 25 procent, så det er vigtigt at fokusere på, om de lægemidler, vi bruger, har en potentiel skadelig virkning på patienterne. Her må vi også se på iltbehandlingen. Ilt er naturligt forekommende og betragtes først som et lægemiddel, når det tilføres i koncentrationer over atmosfærens indhold på 21 procent, siger hun. 

Flere nyheder fra TV2 Nord