Frederikshavn vil gøre mere for ”grønne turister”

Foto: TV2 Nord

Massevis af udenlandske besøgende kommer hvert år til Danmark for at se, vores grønne miljøløsninger. Nu vil Frederikshavn og besøgstjenesten State of Green gøre det nemmere og bedre at være ”grøn turist”.

 

Vindmøller, biogas og avanceret genbrug – i Danmark tænker vi lidt mere i de baner end de fleste lande. Derfor er der mange udenlandske besøgende, der hvert år tager et smut forbi, for at se, hvordan vi gør.

Og den er Frederikshavn Kommune med på. For med Energibyen er kommunen et attraktivt sted for de ”grønne turister”.

- Vi kan give besøgende et billede af vores bidrag i den globale omstilling i skala 1:1. For eksempel inden for fjernvarme, hvor mange forskellige restprodukter, udnyttes som ressourcer, blandet andet industriel overskudsvarme, affald, biogas og halm, siger Poul Rask Nielsen, Projektchef i Energibyen, Frederikshavn Kommune.

10 nationale og regionale besøgstjenester, der står for planlægningen af de mange besøg til Danmark, har aftalt at indgå i et netværks-samarbejde, der skal sikre en bedre betjening af gæsterne, men også give netværket bedre muligheder for fælles markedsføring, strategisk arbejde med delegationer og udvikling af kompetencer på besøgsstederne.

- I Energibyen i Frederikshavn Kommune er vi glade for at indgå i den nationale besøgstjeneste, som vi tror på er en af mange måde, hvorpå vi kan styrke den lokale jobskabelse, siger Poul Rask Nielsen fra Frederikshavn Kommune.

Danmark ønsker i 2050 at være uafhængig af fossile brændstoffer, og tendensen er klar internationalt. Behovet for grønne løsninger inden for energi, klimatilpasning, miljø og vand er enormt for at verdens lande kan leve op til FNs mål for bæredygtig udvikling, og derfor er potentialet for Danmark som foregangsland meget stort. I 2015 var 7 procent af den danske vareeksport grøn energiteknologi, og andelen forventes at stige i de kommende år.

Derfor er modtagelsen af delegationer fra stater, kommuner og virksomheder fra udlandet en vigtig del af Danmarks eksportindsats, og samarbejdet vil styrke dette.

- Besøgstjenesternes formål er at styrke dansk eksport af grønne teknologi-løsninger, og ofte er det helt unødvendigt, at mennesker flere steder i Danmark arbejder parallelt på besøg i stedet for at samarbejde. Netværket vil helt sikkert strømline besøgsarbejdet til gavn for alle, siger Gry Brostrøm, senior projektleder i State of Green, der har været initiativtager til det nye samarbejde.

Det er Grøn Omstillingsfond under Erhvervsministeriet har bevilget midler til pilotprojektet, der ligger til grund for det nye samarbejde.

Flere nyheder fra TV2 Nord