Godt år for DN - skidt for naturen

Aalborg-afdelingen af Danmarks Naturfredningsforening afholdt i weekenden årsmøde. Formand Laurits Krog kunne melde om stor medlemsfremgang, og masser af udfordringer.

<b>Naturen lider</b>
Formanden gav i sin beretning, udtryk for, at naturen stadig lider, at naturen er i defensiven, naturen har aldrig haft det dårligere, med følgende eksempler:
o Ophør af braklægningsordningen
o Fortsat bundskrab i Limfjorden efter muslinger
o Landbruget er urørligt i deres fremfærd på naturens bekostning
o Overvågningen af naturen, herunder myndighedskrav bliver forsømt
o Der er mere og mere "spin" når der bliver debatteret natur og miljø, jeg har svært ved at tro mine egne øjne og ører, når jeg f. eks. hører Miljøministeren forsvare den herskende politik på området.

<b>Stor medlemsfremgang</b>
DN Aalborg kan dog glæde sig over stor fremgang, mere end 1.000 nye medlemmer siden årsmødet i 2007.

<b>Sager i årets løb</b>
DN Aalborg har i årets løb haft flere sager på programmet:
Egholmfredningen, Limfjorden, Hals Sønderskov, ulovlig tilsåning i Lille Vildmose, grunden ved Stigsborgvej,
Institutionsbyggeri på fredet område i Hammer Bakker.

<b>Affaldsindsamling og pleje</b>
Desuden arrangerede de i lighed med 2007, affaldsindsamling i Østerådalen, med op mod 100 deltagere.
Pleje af to fredede områder. Først på Signalbakken i Vejgård og så på et privat overdrev i udkanten af Gistrup.

<b>Stopper som formand</b>
Laurits Krog sluttede beretningen med at sige tak for årene som formand.

<b>Ind i politik</b>
Han stiller op som kandidat for SF til Regionsrådet.

Flere nyheder fra TV2 Nord