Gravide og småbørns-familier får nyt tilbud i Hjørring

Hjørring Kommune og Region Nordjylland vil lave sammenhæng i tilbud og hjælp fra graviditet til fødsel og de første småbørnsår. Foto: Per Frank Paulsen

Hjørring Kommune og Region Nordjylland indvier nyt familiehus i Hjørring, der skal give gravide og småbørnsfamilier én indgang til sundhedsvæsenet.

Som den første kommune i Nordjylland går Hjørring Kommune sammen med Region Nordjylland for at skabe et fælles familiehus, hvor gravide, spæd- og småbørnsfamilier har én indgang til jordemoderkonsultationer, sundhedspleje, tilbud om støtte til særligt sårbare gravide, familier og forældrekurser.

Familiehuset skal danne rammen om samarbejdet for at sikre, at alle gravide nås med relevante tilbud, og for derigennem reducere ulighed i sundhed for gravide og småbørnsfamilier i kommunen.

- Målet er, at alle kommende mødre, fædre og familier kommer til at opleve en sammenhæng i tilbud og hjælp fra graviditet til fødsel og de første småbørnsår. Vi forventer også at kunne hjælpe især sårbare og udsatte familier i det nye familiehus", siger Mai-Britt Beith Jensen (S).

Helt konkret bliver Sundhedsplejen og Jordemodercenteret knyttet tættere sammen i et fælles familiehus for give én samlet indgang for gravide og spædbørnsfamilier.

Byrådets beslutning om at placere "Én Indgang" på Bistrupvej skal ses som første fase i opbygningen af et fremtidssikret sundhedscenter i Hjørring Kommune. I næste fase skal det afklares, hvilke øvrige funktioner der skal tilknyttes det nye sundhedscenter.

Familiehuset på Bistrupvej bliver indviet torsdag d. 19. november 2015 kl. 14.00.

Forsiden lige nu