Grønne og aktive dagplejere

Foto: Rune Borre-Jensen (arkiv)

Dagplejere i Aalborg Kommune har gennem de sidste tre år uddannet sig til at sætte mere fokus på børns bevægelse og på at bruge naturen.

I den kommunale dagpleje i Aalborg har man i samarbejde med erfarne fysioterapeuter i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen de sidste 3 år kørt et projekt kaldet "Kroppen på Toppen - i børnehøjde". Projektet har udover at give en masse oplevelser for børnene i dagplejen også medført, at man har sat fokus på væsentligheden i at stimulere børns motoriske udvikling.

Projektet har nu resulteret i en certificering af 140 dagplejere, hvoraf 70 bliver certificeret som naturdagplejere kaldet "grønne spirer" - disse med fysiske aktiviteter i naturområder for børn som speciale. De resterende 70 dagplejere bliver "spillop"-certificeret, hvilket betyder, at de bliver trænet til at fungere som idrætsdagplejere.

Fysioterapeuterne Annette Toft og Helle Fuglsang har arbejdet tæt sammen på projektet, og er med til at certificere dagplejerne, som efteruddannes til at kunne varetage de nye specialområder.

- Målet er at få mere fysisk aktivitet og bevægelse ind i hverdagen for såvel dagplejere, børn og familier samt at dagplejeren på det arbejdsmiljømæssige plan får et mindre fysisk belastende arbejde og en øget arbejdsglæde, forklarer Helle Fuglsang.

- Man bliver idrætsdagplejer (spillop) via et uddannelsesforløb på 5 moduler. Det består både af uddannelsesdage for dagplejeren og besøg hjemme sammen med børnene. Målet er, at der er tumlegaranti og røde kinder hos dagplejebørn i kommunen med et pædagogisk filter over, siger Helle Fuglsang.

At være "grøn spire"-certificeret dagplejer betyder blandt andet, at børnene hver dag skal på udflugt i naturen, at de skal stifte bekendtskab med årstiderne, at børnene er med til at plante, så og høste og dermed at få indsigt i madens vej fra jord til bord og at børnene lærer at færdes og have respekt for natur og miljø.

Flere nyheder fra TV2 Nord