'Håndlangeren' har forbedret hygiejne på sygehuse

'Håndlangeren har forbedret håndhygiejnen på flere sygehusafdelinger.

Fire sygehusafsnit har testet en ny måde at minde personalet om håndhygiejne. Det ser ud til at en venlig påmindelse med 'håndlangeren' virker.

Håndhygiejne er vigtigt alle steder, men især på hospitalet. På 4 sengeafsnit i Region Nordjylland har man med en ny metode forbedret håndhygiejnen. 

Det er metoden nudging, der er blevet afprøvet på to sengeafsnit i Thisted og to i Aalborg til at forbedre afsprining af hænder. Man har ved hjælp af en figur kaldet 'håndlangeren' mindet personalet om håndhygiejnen. Håndlangeren blev placeret rundt på afdelingen med buskaber som ' Rene hænder smitter ikke. Lad mig gøre det beskidte arbejde. Med venlig hilsen håndlangeren.'

- Projektet har vist, at det ved hjælp af nudging er det muligt både at øge opmærksomheden på håndhygiejne, og forbedre personalets udførelse af korrekt håndhygiejne, fortæller Jens Yde Blom, leder af Infektionshygiejnen i Region Nordjylland.

Man mener at bedre håndhygiejne kan formindske antallet af sygehuserhvervede infektioner, der både kan medføre højere indlæggelsestider og i værste fald dødsfald.

Interviews med personalet har vist, at over halvdelen af det kliniske personale oftere anvendte desinfektionmiddel, hvor de før 'håndlangeren' ikke ville have gjort det.

Projektet omkring håndhygiejnen fortsætter i 2016, hvor der blandt andet skal arbejdes på at gøre sprit endnu mere tilgængeligt for sygehuspersonalet.

Flere nyheder fra TV2 Nord