HG37 fundet på havets bund

Foto: arkivfoto

Den forsvundne fiskekutter HG 37 er fundet på havets bund. Den forsvundne 60-årige fisker er stadig forsvundet. Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed ombord Søværnets skib Havkatten, har fundet fiskekutteren HG 37 på havets bund. Det oplyser Michael Bill chef , Ledelsessekretariatet hos Søværnets Operative Kommando til TV2/NORD.

SOK skriver på deres hjemmeside:

Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed anmodede Søværnets Operative Kommando om assistance til afsøgning af havbunden, på nogle positioner hvor fiskere havde observeret nye hindringer på havbunden. Man havde på den baggrund en formodning om, at det kunne være vraget fra HG37 "PUK", der sidst blev set i Nordsøen den 28. februar.

Søværnets Operative Kommando sendte minerydningsfartøjet HAVKATTEN til området. Efter afsøgning med sonar blev der lokaliseret en kontakt, der kunne minde om et vrag. HAVKATTEN sendte en undervandsdrone ned og fik konstateret, at det drejede sig om HG37 "PUK". Desværre opstod der en teknisk fejl på undervandsdronen, hvorfor denne måtte bjærges. HAVKATTEN ligger nu i Hirtshals for at reparere undervandsdrone. Når reparation er tilendebragt, vil HAVKATTEN igen sejle ud og undersøge vraget nærmere, med henblik på at bidrage til Søfartsstyrelsen Opklaringsenhed opklaring af, hvad der skete med HG37 "PUK".

Flere nyheder fra TV2 Nord