IT-chef: Vi har styr på sikkerheden

Foto: TV2/Nord

IT-chef afviser, at der er rod i patientjournaler og fastslår, at der følges systematisk op på sikkerheden omkring persondata i Region Nordjylland

Det er ikke korrekt, når det i flere medier fremgår, at Region Nordjylland ikke holder øje med, om personalet uretmæssigt slår op i en patientjournal, og at regionen ikke har nogen kontrol med, hvem der kigger i journaler.

Region Nordjylland er tværtimod meget systematisk i tilgangen til, at kun dem, der har en behandlerrelation eller anden berettiget grund, må kigge i journaler. Man vil aldrig kunne gardere sig 100 pct. mod misbrug, men regionen har en lang række tiltag for at forhindre og følge op på mistanker om misbrug.

Det oplyser Claus Kofoed, der er IT-chef i Region Nordjylland.

- Vi informerer løbende personale om retningslinjer for opslag i patientjournaler, vi  registrerer hver gang en medarbejder slår op i en journal og hver måned gennemføres systematiske stikprøver, hvor vi undersøger, om personale har kigget i journaler på personer, de ikke umiddelbart har en behandlerrelation til, forklarer han.

Regionen gennemgår desuden hvert mistænkeligt opslag  for at finde ud af, om opslaget har været berettiget. Er et opslag ikke berettiget, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser, ligesom der føres intern opgørelse over mistænkelige opslag. 

- Det er væsentligt at pointere, at vores personale har brug for at kunne slå op på de patienter, de skal behandle. Derfor er det vigtigt, at de har adgang til patientjournaler. Men de må selvfølgelig ikke slå op på patienter, hvor der ikke er en faglig grund til det, for vores patienter skal være trygge ved, at deres personfølsomme oplysninger ikke flyder rundt, siger Claus Kofoed, IT-chef i Region Nordjylland.

Når medarbejdere ikke længere arbejder i Region Nordjylland lukkes deres adgang til regionens systemer.

Flere nyheder fra TV2 Nord