Kampen mod skrigende måger er sat ind

Foto: Mikael Kragmann

I Aalborg og Nørresundby har jægerne fået lov til at skyde måger.

Fugleklatter, fjer og høje skrig fra mågerne er et problem der i havne- og storbyer - som eksempelvis i Aalborg - kan blive en sand plage for borgerne.

Naturstyrelsen har givet kommunen lov til at regulere måger i Aalborg og Nørresundby, og det betyder, at jægerne nu går til kamp på de skrigende fugle.

Regulering af mågebestanden

Reguleringen af voksne fugle sker fra 1. marts til 15. april 2016.
 
Herudover må der reguleres mågereder med æg og yngel (dette indgreb skal være startet inden 1. april, og der skal reguleres med 14 dages interval).
 
Der må reguleres indtil 31. juni 2016.

Endelig må der reguleres ikke ynglende grå sølvmågeunger fra 1. februar til 15. august, hvis det skønnes nødvendigt.

 

Måger, der samler sig i større flokke, kan være et problem i byen. Når generne bliver for store, kan det være nødvendigt at regulere bestanden.

Måger hører egentlig hjemme i det åbne land, på holme og strandenge, men flere måger end tidligere har fundet ud af, at byens høje tage kan være et sikkert og godt sted at bo. Flere mågearter kan yngle i kolonier, og derfor kan det blive problematisk, hvis mange ynglepar slår sig ned det samme sted.

Grundejere og boligselskaber kan henvende sig til Aalborg Kommune, hvis de har ønsker om regulering af måger i bestemte områder. Bor man f.eks. til leje i en lejlighed i Aalborg eller Nørresundby, skal henvendelsen til kommunen altså gå via grundejeren eller ens boligselskab. Som noget nyt regulerer Aalborg Kommune nemlig kun måger, hvis grundejeren på forhånd selv har forsøgt at lave vildtafværge-foranstaltninger, for at få mågerne til at søge andre steder hen.

Flere nyheder fra TV2 Nord