Kør forsigtigt - blodbanken strejker

Bioanalytikerne på 16 laboratorier og blodbanker i alle fem regioner er nu i strejke. Det rammer Klinisk Immunologisk Afdeling og Blodbanken på Aalborg Sygehus.

Alt ikke-akut arbejde i landets største blodbanker er sat på stand by under konflikten mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner. Danske Bioanalytikere har udtaget 15 procent af de medlemmer, der er ansat på sygehusene. Det svarer til 650 ansatte.

Strejken vil blandt andet betyde, at en del bloddonorer ikke vil blive tappet - ud over, hvad der er nødvendigt for at opretholde et nødlager af transfusionsblod. Gravide vil også skulle vente med at få foretaget den første blodprøve, blodtypebestemmelsen, hos deres praktiserende læge. Det samme gælder HIV-tests og blodprøver for hepatitis.

Rheuma-prøver, det vil sige for gigt, bliver ligeledes sat i bero. Der vil heller ikke blive foretaget analyseserier i forbindelse med de planlagte operationer, der nu er aflyst.

Patienter med akutte livstruende sygdomme bliver ikke ramt af strejken.