Kritisable forhold kendt længe

03:56

Foto: Ivan Hansen

1 af 2

Det er ikke nyt for politikerne i Frederikshavn, at forholdene for beboerne på et plejecenter i Aalbæk slet ikke er i orden. Allerede sidste år blev politikerne gjort opmærksomme på alvorlig kritik på stedet rejst af embedslægen.

For et år siden gjorde byrådsmedlem og medlem af det politiske udvalg, der har ansvaret for området, Jørgen Tousgaard (Soc.Dem.) opmærksom på, at han mente, man politisk burde handle.

- Jeg foreslog at få lavet en uvildig undersøgelse af plejeboligerne i Aalbæk, men et flertal i socialudvalget mente ikke, det var nødvendigt. De mente ikke, at forholdene var så slemme, fortæller Jørgen Tousgaard.

Embedslægen slog allerede dengang fast, at der var tale om at flere beboere var underernærede, og i dag et år efter slår den endelige rapport fra Sundsstyrelsen fast, at der ved tilsyn er "fundet alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden". Der ud over beskriver rapporten, at der er fundet fejl og mangler inden for områderne "instrukser, dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser, patientrettigheder, hygiejne, ernæring samt aktivering og mobilisering".

- Det er skrækkelig læsning, og det er noget, jeg har forsøgt igen og igen at få ændret, men jeg er i mindretal i socialudvalget og har ikke kunnet gøre noget, siger Jørgen Tousgaard (Soc.Dem.).

Borgmester Lars Møller (Venstre) blev for et år siden gjort bekendt med embedslægerapporten, der giver plejecentret i Aalbæk en sønderlemmende kritik, og han forstår ikke, hvorfor de dårlige forhold ikke for længst er rettet op.

- Jeg må nok sige, at jeg troede, at socialudvalget tog sig af det. Det havde jeg en klar forventning om, for sådan skal det være, siger Lars Møller.

Men tilsyneladende er intet sket. For i sommer slog embedslægen endnu en gang fast, at plejehjemmet ikke efterlever Sundhedsstyrelsens regler for de sundhedsmæssige forhold. Og ved tilsynet i år har embedslægen desuden konstateret, at det er de samme fejl, som allerede et år tidligere blev påpeget, ikke var i orden.

Formanden for socialudvalget, Peter E. Nielsen (Kons.) siger, at han tager det politiske ansvar, og der nu er sat en handlingsplan i gang, og socialudvalget skal onsdag drøfte sagen.

Flere nyheder fra TV2 Nord