Kunderne strømmer til Spar Nord

Regnskabet for det første halvår af 2012 i Spar Nord er netop offentliggjort og viser, at banken har fået rekordmange nye kunder. Foto: Ib William Christensen

Med 6200 nye kunder i det første halve år af 2012 er der sket en rekordstor kundetilgang i Spar Nord.

Spar Nord har fået 6.200 nye kunder i første halvår af 2012, og det er en større kundetilgang end nogensinde før. Det fremgår af bankens netop offentliggjorte halvårsregnskab.

Desuden viser regnskabet en markant fremgang i indtægterne, mens ekstraordinære nedskrivninger påvirker resultatet negativt.

Spar Nord runder første halvår med et overskud før skat på 150 millioner kroner.

Med til at trække resultatet op er en stigning i indtægterne på 15 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Den positive udvikling skyldes blandt andet stigende nettorenteindtægter, højere kursreguleringer og stor aktivitet på realkreditområdet samt en nettotilgang af hele 6.200 nye kunder siden nytår.

I negativ retning trækker ekstraordinære nedskrivninger i andet kvartal på 96 millioner kroner, der primært skyldes Finanstilsynets præciserede retningslinjer for vurdering af sikkerheder i ejendoms- og landbrugssektoren. Samlet stiger nedskrivninger på udlån i første halvår til 327 millioner kroner.

Acceptabelt regnskab

Administrerende direktør i Spar Nord Lasse Nyby betegner regnskabet som "acceptabelt". Han hæfter sig ved, at den hastige tilgang af nye kunder udgør en vigtig modvægt til den beskedne lånelyst, som kendetegner danske bankkunder for tiden. Desuden er kundetilgangen en vigtig udbygning af bankens fremtidige indtjeningspotentiale:

-Vi må konstatere, at kundernes efterspørgsel efter banklån fortsat er meget beskeden, og derfor er det vigtigt, at vi tiltrækker nye kunder, uddyber Lasse Nyby og fortsætter:

-At så mange vælger at blive kunde i netop vores bank betyder også, at vi står rigtig godt på banen, når efterspørgslen efter lån og det generelle aktivitetsniveau igen begynder at stige.

Mens bankudlånet i første halvår falder med 2,3 milliarder kroner, stiger Spar Nords formidling af realkreditudlån med 2,8 milliarder kroner. Dermed opvejes faldet i bankudlånet, og Spar Nords samlede kreditformidling vokser med en procent i første halvår.

Flere nyheder fra TV2 Nord