Kystdirektoratet begynder sandfodring i Skagen

Et kæmpe sandfodringsarbejde begynder nu syd for Skagen og på Grenen. Foto: Kystdirektoratet

Et kæmpe sandfodringsarbejde begynder nu syd for Skagen og på Grenen. Foto: Kystdirektoratet

1 af 2

Tre strækninger syd for Grenen i Skagen skal fyldes med en mængde sand, som svarer til 600.000 fyldte trailere.

Havet gnaver af kysten syd for Grenen og syd for Skagen by og for at holde havet i skak, bliver der nu pumpet 115.000 kubikmeter sand ind på tre delstrækninger. Det tilførte sand fungerer som sandbuffer mod bølgerne i havet, der kan fortære det udlagte sand i stedet for stranden.

Et kæmpe sandfodringsarbejde begynder nu syd for Skagen og på Grenen. Foto: Kystdirektoratet

- Vi har nogle ældre bølgebrydere liggende på strækningerne, som trænger til at blive suppleret med sand. Som mange lokale og besøgende ved Skagen måske har lagt mærke til, bliver stranden udhulet imellem bølgebryderne, som ligger på langs af kysten. Det er primært de udhulninger, der bliver fyldt op med sand, så stranden er stærk, hvis der skulle komme en storm, siger områdechef i Kystdirektoratet Niels Kristian Kvistgaard.

Sandet vil blive pumpet helt op på stranden imellem bølgebryderne. Det sker gennem et rør fra et sandsugerskib, som kan ses fra stranden.

- Man er velkommen til at se med, men af hensyn til sikkerheden, beder vi folk om at holde god afstand til rør og maskiner, siger Niels Kristian Kvistgaard. 

Kystbeskyttelsen udføres på en strækning, hvor Frederikshavn Kommune og Staten har indgået en aftale om en fælles kystbeskyttelsesindsats.

Fakta

  • Der vil blive kystbeskyttet på disse tre strækninger:
    - Nord for det Grå Fyr – ca.600 m
    - Syd for det Grå Fyr – ca. 800 m
    - Syd for Klitgården Refugium - ca. 1.000 m
  • Sandsugerskibet henter sandet fra et indvindingsområde til havs på Skagen Rev

Der blev senest sandfodret på fællesaftalestrækningen ved Skagen i 2013.

 

Flere nyheder fra TV2 Nord