Legionellabakterier er fundet i vandet på 10 af 18 plejehjem

04:07

Aalborg Kommune har fundet legionellabakterier på 10 af kommunens 18 plejehjem, og det stopper muligvis ikke der

Aalborg Kommune forbyder ældre på 10 plejehjem at gå i bad og drikke vandet. Se listen her.

Der er fundet legionellabaketerier i vandet på 10 ud af 18 kommunale plejehjem i Aalborg Kommune. Det betyder, at de ældre ikke må bade eller drikke vandet.

Aalborg Kommune har gennemført en test af vandkvaliteten på de 18 plejehjem, hvor Aalborg Kommune ejer bygningerne. Prøverne påviste et forhøjet indhold af legionella-bakterier i det varme vand på ti plejehjem, skriver kommunen i en pressemeddelelse. 

De berørte plejehjem er:

 • Elmely, Nørresundby
 • Fjordparken, Hals
 • Gabrielsværk, Nørresundby
 • Ulstedparken, Hals
 • Gug Plejehjemsboliger, Aalborg SØ
 • Storvorde Plejecenter, Storvorde
 • Riishøjcentret Plejeboliger, Aalborg
 • Trækbanen (Aagaarden)
 • Egestadshus, Aalborg SV
 • Bøgemarkcentret, Svenstrup J

- Ældre- og Handicapforvaltningen har allerede iværksat en indsats for at nedbringe forekomsten af legionella-bakterier i vandet på de berørte plejehjem. Indsatsen omfatter, at vandtemperaturen hæves, at anlæggene skylles igennem, og at filtre på vandhaner og brusere udskiftes, fortæller Tommy Jensen, der er ejendomsinspektør i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune. 

Symptomer på legionella-syge

 • De første symptomer er typisk høj feber, hovedpine og muskelsmerter, ganske som ved en influenza.
 • I nogle tilfælde ses der opkastning og/eller diaré tidligt i sygdomsforløbet.
 • I løbet af kort tid indtræder tør hoste ofte ledsaget af brystsmerter.
 • Sygdommen udvikler sig videre til lungebetændelse ofte med symptomer fra andre organer som centralnervesystemet (konfusion), lever og nyre. 
 • Dødeligheden er i Danmark på ca. 15%, for de hospitalserhvervede (nosokomielle) infektioner dog ca. 30%.
 • Kilde: Statens Seruminstitut

Beboere og personale er blevet orienteret om forhåndsregler, som skal mindske risikoen for smitte, indtil vandværdierne atter er normale.

Testen er gennemført i forlængelse af et fund af forhøjet indhold af legionella-bakterier i det varme vand på tre plejehjem midt i februar.

Aalborg Kommunes øvrige 22 plejehjem er placeret i bygninger, som er ejet af boligselskaber.

Ældre- og Handicapforvaltningen vil nu rette henvendelse til hvert enkelt boligselskab og henstille, at de tester vandkvaliteten på de øvrige kommunale plejehjem.

Fakta om legionella-bakterier

 • Legionellabakterier lever i ferskvand og andre våde/fugtige miljøer.
 • De formerer sig bedst i lunkent vand, 25 – 45 ºC.
 • Smitte foregår hyppigst ved indånding af små vandpartikler (aerosol) der er forurenet med legionellabakterier.
 • Aerosoler kan komme fra brusebad eller spabad, forstøvningsapparater eller fra køletårne.
 • Smitte kan sandsynligvis også ske ved fejlsynkning af forurenet vand.
 • Inkubationstiden er 2 - 10 dage (i nogle tilfælde længere).
 • Anslagsraten er lav, idet kun få af de personer (< 5%), der udsættes for smitten, bliver syge.
 • Sygdommen smitter ikke fra person til person.
 • Der findes ingen vaccine mod Legionellainfektion.
  Da Legionella smitter gennem vand, er den vigtigste forebyggelse at begrænse væksten af bakterierne i de potentielle smittekilder.
 • Da bakterien formerer sig i lunkent vand, men ikke i koldt vand (mindre end 20º C) og dør ved temperaturer over 50º C, er det vigtigt at hhv. det kolde og varme brugsvand overholder disse temperaturkrav.
 • Risikoen for vækst er speciel høj i stillestående lunkent vand, dette kan forekomme i blinde rørender eller ved tapsteder, der sjældent bruges.
 • Kilde: Statens Seruminstitut

Læs mere om sygdommen her. 

 

Flere nyheder fra TV2 Nord