Nordliv: Let på tå

Den Kgl. Ballet gav skoleelever en lektion i den ædle kunstart. Og måske kommer det bag på nogen, men ballet er lige så let at forstå som småbørn uden sprog.

06:49

Den Kgl. Ballet opførte Giselle i Aalborg Kongres og Kulturcenter. Video: Michael Andersen