Lettest at få ambulancen ud i Nordjylland

Foto: Thomas Gaardsmand

Der er stor forskel på, hvordan regionerne håndterer borgeres 112-opkald. Nordjylland er det sted i landet, hvor det er mest sjældent, at der bliver sendt en ambulance ud.

En ny opgørelse fra Danske Regioner viser, at der er stor forskel på, hvordan de enkelte regioner håndterer 112-opkald. Det skriver Beredskabsinfo.

Region Nordjylland er den region, der i færrest tilfælde afviser at sende en ambulance ud, når en borger ringer om hjælp. I 1. kvartal afviste Region Nordjylland at sende en ambulance i 12 % af tilfældene. I den modsatte ende af skalaen er Region Sjælland, der i samme periode afviste at sende en ambulance ud ved 29 % af 112-opkaldene.

I Region Hovedstaden er andelen 26 %, mens Region Midtjylland siger nej til at sende en ambulance ved 24 % af 112-opkaldene.

I Region Syddanmark førte 12,5 % af 112-opkaldene ikke til en ambulanceudrykning.

Siden maj 2011 har det været de fem regioners AMK-vagtcentraler, som har stået for visitationen af alle 112-opkald vedrørende sygdom eller tilskadekomst. Tidligere var det politiets alarmcentraler, som vurderede, om der på baggrund af et 112-opkald skulle afsendes en ambulance, men i dag er det sundhedsfaglige medarbejdere hos regionerne, der vurderer, hvilken hjælp, som der er behov for, og hvordan den enkelte udrykning skal prioriteres.

I alle regioner med undtagelse af Region Syddanmark har den del af 112-opkaldene, hvor der ikke sendes en ambulance, været stigende fra 4. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012.

Flere nyheder fra TV2 Nord