Million-overskud i Sparekassen Hobro

Foto: Nationalbanken

Halvårsresultatet for Sparekassen Hobro viser et overskud på 32,4 millioner kroner før skat. Det er det bedste resultat i banken i flere år.

Administrerende direktør i Sparekassen Hobro, Per Sønderup Sparekassen Hobro kalder første halvår af 2012 for et absolut tilfredsstillende halvår for sparekassen. Med et overskud på 32,4 millioner før skat har første halvår af 2012 været langt bedre end første halvår i 2011, hvor resultatet var 8,5 millioner kroner. Sparekassens netto rente- og gebyrindtægter for de første seks måneder af året steg til 121,3 millioner kroner i 2012 fra 104,6 millioner kroner i 2011.

Udgifterne til personale og administration faldt til 79,3 millioner kroner i 2012 mod 81,5 millioner kroner i de første seks måneder af 2011. I samme periode er antallet af medarbejdere faldet fra 185 til 178.

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender steg fra 11,8 millioner kroner første halvår 2011 til 16,1 millioner kroner første halvår 2012.

Efter skat beløber sparekassens resultat sig ved halvåret 2012 til 24,3 millioner kroner mod 6,4 millioner kroner i første halvår 2011.