Millioner på vej til Flådestation Frederikshavn

Foto: Kim Christiansen

Den nye finanslov sikrer Flådestation Frederikshavn knap 300 millioner kroner til renovering og opgradering.

Finansloven lover godt nyt for Flådestationen i Frederikshavn. En renovering og opgradering er nemlig prioriteret, og i alt 293 millioner kroner er sat af til projektet.

Da Flådestationen blev anlagt i perioden 1958-62 var forventningen, at kajanlæggene ville have en levetid på 50 år. Dens rolle har dog ændret sig fra at være deployeringsbaser til at være en af Søværnets to hovedbaser. I dag er der altså en forøget udnyttelse af havneanlæggene.

Flådestationen er løbende blevet udbygget, men der har ikke været væsentlig vedligeholdelse eller udbygning af kajanlæggene og tilhørende installationer.

De mange millioner skal nu bruges på at opretholde servicering af Søværnets enheder.

Blandt andet indebærer det en opgradering af landstrøm og øvrige forsyninger samt udskiftning og renovering af kajanlæg. Skærpede miljøkrav betyder også, at håndteringen af affald og spildevand skal optimeres. Derudover skal bassinerne uddybes og kajanlægget forstærkes.

Såfremt finansloven bliver vedtaget, begynder arbejdet i 2015 og forventes at være færdigt i 2017.

Flere nyheder fra TV2 Nord