Millioner til børn og unge med psykiske lidelser

Foto: Daniel Mikkelsen

00:33

Der er 17,7 millioner kroner på vej til at forbedre forholdene for nordjyske børn og unge med psykiske lidelser.

1 af 2

Sundheds- og Ældreministeriet har afsat 248 millioner kroner til at forbedre forholdene for børn og unge med psykiske lidelser.

Sundheds- og Ældreministeriet sætter nu massivt ind for at hjælpe børn og unge, der har det svært psykisk. Både dem, der begynder at have det svært, hvor man måske kan nå at bremse det – og dem, der allerede er syge.

Helt konkret tildeler ministeriet landets fem regioner 214 millioner kroner til at sikre hjælp tidligere til de børn og unge, der har psykiske udfordringer.

Børn skal have lov til at være børn, men det spænder psykiske udfordringer nogle gange ben for – især hvis problemerne vokser sig så store, at der er behov for en intensiv behandling i psykiatrien.

Ellen Trane Nørby, sundhedsminister, Venstre

Region Nordjylland får 17,7 millioner kroner af det samlede beløb.

- Børn skal have lov til at være børn, men det spænder psykiske udfordringer nogle gange ben for – især hvis problemerne vokser sig så store, at der er behov for en intensiv behandling i psykiatrien. Derfor skal vi hjælpe børn og unge med ondt i livet tidligere, så behandlingen klares på mindst mulig indgribende måde, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Hjælp til dem, der allerede er syge

Derudover vil Sundheds- og Ældreministeriet hjælpe de børn og unge, som allerede i dag lider af psykiske lidelser som ADHD, spiseforstyrrelser, angst eller depression.

Her har ministeriet afsat 34 millioner kroner til at sikre de unge behandlingsprogrammer, der hænger bedre sammen. Af det beløb får Region Nordjylland tilført 5,5 millioner kroner.

- Det er desværre ofte sådan, at nogle børn og unge risikerer at falde mellem to stole i behandlingssystemet, fordi deres problemer ikke hører til i psykiatrien, men alligevel er for komplicerede til at kunne håndteres i kommunerne. Det er meget vigtigt, at vi får sat tidligt ind og hjulpet børn og unge, der mistrives. Forløbsprogrammerne her er et vigtigt skridt i den retning, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Læs også Stor interesse for særlige psykiatriske pladser: 193 har søgt om 11 stillinger

De mange millioner skal samlet set sørge for, at børn og unge med ondt i livet skal få bedre hjælp – hurtigere. For det er der et stort behov for, mener man i Sundheds- og Ældreministeriet.

- Vi har i dag for mange børn og unge med psykiske udfordringer, der kunne have været hjulpet med en tidligere indsats. Det arbejder vi i regeringen benhårdt på at rette op på, for vi kan simpelthen ikke leve med, at der er børn og unge, der kommer til at døje med psykiske problemer, som vi kunne have afhjulpet. Derfor er den forebyggende indsats så uendelig vigtig, og noget, vi har et meget stort fokus på, siger Ellen Trane Nørby.

Sådan skal pengene bruges i Region Nordjylland

 • Etablering af en fremskudt regional funktion børne- og ungdomspsykiatri
 • Generel kompetenceudvikling
 • Vidensdeling (temadage, undervisning, praktik-/studieophold, fremskudt Åbent Hus)
 • Vejledning og rådgivning i konkrete sager
 • Supervision til visiterende aktører i kommunen  
 • Etablering af behandlingstilbud i kommunalt
 • Forældregrupper og angstintervention: ”Hjælp til selvhjælp”
 • Mestringsorienterede gruppeforløb
 • Opfølgende psykoedukation

  Kilde: Region Nordjylland

Forsiden lige nu