Millioner til byfornyelse i Aalborgs Vestby

Velfærdsministeriet har bevilget 3,2 mio. kr. til en fornyelsesindsats i Søheltekvarteret. Indsatsen støttes op af en bevilling på i alt 6,4 mio. kr. fra Aalborg Kommune.

<b>Byfornyelse i Vestbyen</b>
Områdefornyelsen skal bidrage til at skabe bedre muligheder et aktivt byliv med motion og leg i Søheltekvarteret.

<b>Forbedring af gårdrum o.lign.</b>
Pengene skal også bruges til at forbedre gårdrum, gaderum og pladser til glæde for både beboere og besøgende.

<b>Torve og pladser</b>
Blandt de planlagte tiltag er etablering og forbedring af torve, pladser og opholdsarealer, etablering af beboerlokaler samt forbedring af de lokale trafikforhold.

<b>Byfornyelsesprogram</b>
På baggrund af støtten fra Velfærdsministeriet skal Aalborg Kommune nu i samarbejde med lokalområdets borgere udarbejde et byfornyelsesprogram for de planlagte indsatser i området.
Byfornyelsesprogrammet skal sendes til endelig godkendelse i Velfærdsministeriet.

<b>Fem år</b>
Når byfornyelsesprogrammet er godkendt har Aalborg Kommune fem år til at gennemføre indsatsen.

Flere nyheder fra TV2 Nord