Millioner til ungdoms-uddannelser

Ulla Astman tror på, at de nye projekter vil styrke Nordjylland på sigt. Foto: Thomas Gaardsmand

Regionsrådet har besluttet at igangsætte ti store udviklingsprojekter på de nordjyske ungdomsuddannelser. Projekterne vil de næste 2-3 år fokusere på at løse udfordringerne omkring barrierer for uddannelse, uddannelse i yderområder, overgange mellem uddannelser og innovation i uddannelse.

Flere iværksætterdrømme blandt hhx- og htx-elever og målrettede tilbud i overgangen fra 10. klasse til erhvervsuddannelse. Det er nogle af de idéer, der kom igennem nåleøjet, da Regionsrådet d. 17. maj behandlede ansøgninger fra de nordjyske ungdomsuddannelser. I alt ti ansøgninger opnåede støtte fra regionens uddannelsespulje.

De ti projekter viser et bredt samarbejde blandt de nordjyske ungdomsuddannelser. Flere nordjyske kommuner har engageret sig i projekterne, og virksomheder, erhvervsråd og ressourcecentre indgår også som partnere.

- Jeg er glad for at se den store idérigdom og spændvidde i de uddannelsespolitiske udfordringer, som projekterne tager op. Ungdomsuddannelserne arbejder målrettet for at få flere unge til at tage en uddannelse - ikke mindst i yderområderne. Herudover gør de en aktiv indsats for, at nordjyske elever og studerende tænker mere innovativt og kreativt. Jeg er overbevist om, at indsatsen på begge områder vil styrke Nordjylland på sigt, siger Ulla Astman (S), regionsrådsformand.

Fire af de ti støttede projekter handler om innovation i uddannelse - både inden for erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og VUC. Målet er, at Nordjylland i fremtiden får endnu flere unge, som kan tænke ud af boksen, og som med deres nysgerrighed og iværksætterkultur kan være med til at skabe udvikling og vækst i Nordjylland.

Flere nyheder fra TV2 Nord