Millionstøtte til LO Vendsyssel

Foto: TV2/NORD (Arkiv)

Der er penge på vej til LO Vendsyssel, der får 1,7 millioner kroner af Social - og Integrationsministeriet til projektet På Rette Kurs.

Der er ekstra midler på vej til LO Vendsyssels projekt På Rette Kurs. Frem til 2015 får projektet tildelt 1,7 millioner kroner af Social- og integrationsministeriet.

Ministeriet støtter sammen med satspuljepartierne 11 projekter med gratis gældsrådgivning til socialt udsatte borgere med 38,8 mio. kr. over de næste fire år.

Projekterne skal give udsatte borgere med gæld adgang til rådgivning, så de på længere sigt kan få overblik over og styr på deres økonomi.

Målgrupperne for den gratis gældsrådgivning er blandt andre hjemløse, socialt udsatte unge, tidligere indsatte og psykisk sårbare borgere.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger:

- Vi har positive erfaringer fra både tidligere og nuværende projekter med gratis gældsrådgivning til udsatte borgere. Vi har derfor i udvælgelsen af de 11 projekter bl.a. lagt vægt på at nå udsatte unge, så vi hjælper dem, før gælden bliver uoverskuelig. Det har også været vigtigt for os at hjælpe udsatte borgere, der står i en socialt uheldig situation som fx at blive sat ud af sin lejlighed. Vi har også lagt vægt på at forsøge at nå så bredt ud geografisk som muligt.