Minister sætter gang i milliard-investering i kvægstalde

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har besluttet at udvide sidste års pulje til modernisering af kvægstalde med ca. 110 mio. kroner til i alt 243 mio. kroner. Foto: TV2/Nord

Regeringen fremrykker 110 mio. kroner til modernisering og nybyg af kvægstalde. Ekstraordinært mange landmænd står i kø for at komme i gang.

Op mod 164 landmænd får alligevel mulighed for at udbygge og modernisere deres kvægstalde.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har besluttet at udvide sidste års pulje til modernisering af kvægstalde med ca. 110 mio. kroner til i alt 243 mio. kroner. Midlerne kommer oven i den oprindelige ramme på 133 mio. kroner, som mange landmænd søgte penge fra i efteråret 2015 og vil i alt føre til investeringer for omkring en mia. kroner.  

Fakta: Landmænd flokkes om staldpenge til kvæg

- 260 landmænd har fået tilsagn om i alt 133 mio. kroner.
- Op mod 164 ekstra landmænd, der i NaturErhvervstyrelsens prioritering af deres ansøgning har fået 5 point, får alligevel tilsagn for i alt ca. 110 mio. kr.
- De sidste tilsagn gives i de kommende måneder. De første tilsagn blev givet i efteråret 2015, og de første staldprojekter er allerede i gang. 
- Pengene til modernisering af stalde i kvægsektoren kommer fra EU’s landdistriktsprogram. Alt efter indholdet i projekterne kan den enkelte landmand få op til 40 pct. af projektets pris i støtte. 

Med udvidelsen af puljen får landmænd, der i 2015 søgte om støtte til gode bygge- og moderniseringsprojekter, mulighed for at komme i gang nu i stedet for at skulle vente flere år. 

- Trods en aktuel indtjeningskrise hos erhvervet, så er der overordentligt stort mod og iværksætter-gejst netop nu. Derfor fremrykker jeg pengene, og investeringerne vil gøre landbrugsproduktionen grønnere. Nye moderne stalde betyder, at vi får taget den nyeste miljøteknologi i brug, og staldene skal leve op til de seneste dyrevelfærdsregler, siger Eva Kjer Hansen.

Flere moderne stalde
I alt betyder den udvidede pulje på i alt 243 mio. kroner, at der bliver sat gang i byggeprojekter på op til 424 mælke- og slagtekalve-produktioner over hele landet. Når landmændenes egenfinansiering tælles med, forventes der investeringer i moderne stalde for omkring én milliard kroner. De ekstra midler hentes ved at fremrykke midler fra puljen for kvægstalde i 2017-18.

Der var mange ansøgninger i 2015, og den store efterspørgsel har skabt debat blandt landmænd og landbrugskonsulenter om, hvorvidt det er de rigtige projekter, som er blevet prioriteret.

- Vi har set, at der oprindeligt var langt flere gode projekter, end der umiddelbart var midler til. Jeg har noteret, at NaturErhvervstyrelsen har lyttet til kritikken af prioriteringen og konkluderet, at vi ikke længere skal bruge en prioriteringsmodel baseret på landmandens egne forventninger til indtjening. Styrelsen arbejder nu på at udvikle en forbedret og mere enkel model, som vil blive brugt fremover, siger Eva Kjer Hansen.
 

 

 

Har du et godt tip?

Flere nyheder fra TV2 Nord