Nødvendige tunnelforbedringer kan sættes i gang nu

Foto: TV2/NORD (Arkiv)

SF-Nordjylland vil have forbedret forholdene omkring tunnelen, og så kan diskussionen om 3. Limfjordsforbindelse fortsætte bagefter.

SF-Aalborg og SF-Nordjylland finder det stærkt nødvendigt, at der hurtigst muligt sættes for at forbedre forholdene omkring Limfjordstunnellen, og de har derfor sendt en række forslag til Folketingets transportudvalg. Blandt forslagene fremhæver gruppen de fire følgende, som de fire vigtigste. Fire forslag, de mener, bør søsættes allerede i dag.

1. Et tredje sydgående spor fra tunnelen op ad bakken til broen over motorvejen ved Aftenvej. En strækning på 1500 m. Pris cirka 55 millioner kroner. Vejdirektoratet anbefaler denne udvidelse.

2. Delvist overhalingsforbud i tunnelen med intelligent trafikstyring. Pris cirka 15 millioner kroner.

3. Ombygning af tilkørsel og rundkørsel ved Ø. Uttrupvej. Pris cirka 10 millioner kroner. Vejdirektoratet anbefaler, at det planlægges.

4. En ny statslig indkørsel fra E45 til Aalborgs nuværende sydlige byafgrænsning (City Syd). Pris fra 200 til 800 mio. kroner afhængig af linjeføring. Løsningen skal betales af staten.

På baggrund af en ny undersøgelse af Vejdirektoratet vurderer SF-Aalborg og SF-Nordjylland, at en 3. Limfjordsforbindelse ikke vil være nødvendig en del år fremover, hvis de nævnte forbedringsforslag vel at mærke bliver til noget.

Flere nyheder fra TV2 Nord