Nordjyder er blandt de første der sætter fokus på knogleskørhed

Foto: Thomas Gaardsmand

Det koster penge og livskvalitet, når nordjyder bliver ramt af knogleskørhed, og det skal der for alvor nu laves om på.

Nordjylland tager som den første region kampen op mod sygdommen, og Osteoporoseforeningen håber, at det vil få de fire resterende regioner til også at gøre det samme.

- De foreløbige resultater viser allerede, at man med en begrænset indsats kan opnå store resultater, og vi ser frem til at følge udviklingen i Region Nord i de kommende år, hvor planen bliver rullet mere og mere ud, fortæller Ulla Knappe om den foreløbige og kommende proces som indtil videre er gået rigtig godt.

Det er en koordineret indsats, der skal sikre, at flere bliver opsporet og tilbydes i behandling, så de undgår brud.

Ifølge Peter Vestergaard, der er professor ved Aalborg Universitet og overlæge ved endokrinologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital, har Region Nord allerede nu – godt et år efter vedtagelsen – forebygget 100 hoftebrud. Et brud på hoften koster i gennemsnit ca. 200.000 kr., når man medregner udgifter til indlæggelse, genoptræning og et øget behov for hjemmehjælp senere, og udgifterne til brudforebyggende medicin alene til denne gruppe af patienter er derfor godt givet ud.

Omregnet til nordjyske forhold svarer det til, at sygdommen i alt koster regionen næsten 1,5 milliarder kroner hvert eneste år – heraf udgør de nordjyske kommuners andel godt 800 millioner kroner.

Ud af de ca. 550.000 danskere som menes at leve med knogleskørhed, har 132.000 fået sygdommen diagnosticeret.

Flere nyheder fra TV2 Nord