Nordjylland kommer til at mangle 10.000 medarbejdere

Nyt projekt skal få Herning-flygtninge ud i industri-jobs. Arkivfoto

Hvis ikke der gøres noget drastisk, bliver Nordjylland hårdt ramt af mangel på arbejdskraft i løbet af 6-7 år. Nyt initiativ skal tilføre flere faglærte med digitale kompetencer.

Det går godt i de private, nordjyske virksomheder, så der er mangel på arbejdskraft, og virksomheder må allerede nu sige nej til opgaver, fordi der er ikke er medarbejdere til at udføre opgaverne. Men det bliver bare værre i fremtiden. 

En ny analyse fra Region Nordjylland viser, at de private virksomheder forventes at at få behov for 10.000 ekstra medarbejdere frem til 2025. 

Og problemet med at skaffe medarbejdere er allerede et faktum, og det spåes bare at blive større i de kommende år. 

Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har Nordjylland de største rekrutteringsudfordringer. Her har virksomhederne rapporteret om 2.200 ubesatte stillinger i 2017, hvilket er 36 pct. flere forgæves rekrutteringsforsøg sammenlignet med 2016. 

  Foto: TV2/Nord

Hver anden rekrutterende virksomhed i Nordjylland har problemer med at få besat en opslået stilling, Hver syvende nordjyske virksomhed må begrænse produktionen pga. mangel på arbejdskraft. 

Det viser tal fra rapporten 'Behov for kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland'.

Mangel på arbejdskraft kan bremse væksten

Nordjylland er faktisk det sted i landet, som om få år vil opleve den største stigning i efterspørgslen på arbejdskraft.

Årsagen er bl.a., at gennemsnitsalderen i den nordjyske arbejdsstyrke stiger hurtigere end i det øvrige Danmark, og samtidig er der et misforhold mellem arbejdsstyrkens kompetencer og virksomhedernes behov for især faglærte og tekniske specialister samt generelt medarbejdere med solide digitale kompetencer.

- Vi kan se, at udbuddet af arbejdskraft i Nordjylland simpelthen ikke kan følge med virksomhedernes behov. Det gælder især faglærte, bl.a. fordi der over en lang årrække har været færre og færre unge, der har valgt en erhvervsfaglig uddannelse. Og selvom udviklingen nu er vendt til det bedre, skal vi stadig have uddannet flere faglærte og samtidig give hele arbejdsstyrken de digitale kompetencer, der er så stor efterspørgsel efter. Det er en fælles opgave, som både virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder er opsatte på at løse, siger regionsrådsformand Ulla Astman som også er formand for Vækstforum Nordjylland.

Flere faglærte med digitale færdigheder

Derfor er et nyt initiativ sat i gang. 

Initiativet, som går under navnet ”Digitalt understøttede erhvervsuddannelser”, er et tæt samarbejde mellem Techcollege, Aalborg Handelsskole, AMU Nordjylland og EUC Nord, som skal give skolerne et markant digitalt løft. Målet er at gøre erhvervsuddannelserne endnu mere attraktive blandt de unge, øge andelen der gennemfører en uddannelse og give fremtidens faglærte digitale kompetencer, der matcher virksomhedernes behov. 

  Foto: TV2 Nord

Flere end 240 undervisere og 1700 elever på de fire skoler skal frem over arbejde med nye digitale undervisningsformer og redskaber, som kan understøtte eleverne både fagligt og pædagogisk.

- Vi skal give eleverne nogle digitale spidskompetencer, som de kan bruge bredt inden for deres forskellige fagområder, når de er færdiguddannede. For det er i høj grad det, der bliver efterspurgt af de mange virksomheder, vi er i løbende og tæt dialog med, siger Knud Dal, projektleder på Aalborg Handelsskole.

Initiativet, som er det første af sin slags i Danmark, har modtaget en investering fra Vækstforum på 14,5 mio. kr. via midler fra EU's strukturfonde. Initiativet er planlagt til at løbe i 3 år indtil udgangen af 2021.

Hvorfor opstår der mangel på arbejdskraft i Nordjylland?

Hele rapporten kan læses her - nedenfor er et udpluk af nogle af årsagerne. 
  • Fødselsbalancen har været negativ i mange år, men er i 2017 marginalt positiv (Befolkningens udvikling, Region Nordjylland).
  • Aldringen tager fart. Fx vil 21 pct. være 70+ i 2040 mod 14 pct. Aldringen af arbejdsstyrken sker hurtigere i Nordjylland end i Danmark som helhed.
  • Der har været en ujævn befolkningsudvikling i Nordjyllands forskellige egne.
  • Nordjylland er den region, som flest unge med en videregående uddannelse, fraflytter. (Uddannelsesindblik 2018)
  • Disse underliggende demografiske bevægelser og urbaniseringstendenser, kommer til udtryk i arbejdsstyrken.
  • Fremskrivninger viser markante egnsvise forskelle i arbejdsstyrken jf. figur 2 (Befolkningens udvikling, Region Nordjylland). 
  • Få vælger en erhvervsuddannelse sammenlignet med en gymnasial uddannelse. I Nordjylland har 24,2 pct. søgt ind på en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse. Det er mere end foregående år og den største søgning til de faglærte uddannelser i hele Danmark, jf. figur 1.
  • Der er højt frafald på erhvervsuddannelserne. Selvom Nordjylland har landets næstlaveste frafaldsprocent, er det stadig halvdelen, der afbryder sin erhvervsuddannelse. Det er langt flere end på gymnasiale uddannelser, hvor 18 pct. afbryder.
  • Praktikpladssituationen ser bedre ud nu end den gjorde for år siden. En større andel er i praktik, men det skyldes hovedsageligt skolepraktik og ikke i virksomhedspraktik, jf. figur 3.
  • Der er stor forskel i mulighederne for at få en praktikplads på tværs af hovedområderne. Det er nemmest at komme i praktik på teknologi, byggeri og transport. 

Flere nyheder fra TV2 Nord