Nordjylland som fyrtårn i transportsektoren

Aalborg Universitet og Region Nordjylland lægger sammen med Sverige og Norge billet ind på et stort EU-projekt om etablering af testsites rundt omkring i Europa, som skal anvendes til afprøvning i stor skala af ny teknologi til transportsektoren.

<b>Vækstforum</b>
Vækstforum bakker op om et skandinavisk samarbejde om ITS-testsite, og der arbejdes nu på at konkretisere projektet.

<b>Udstyr i biler</b>
I den nordjyske testsite bliver der tale om at installere avanceret udstyr i nogle hundrede biler i Nordjylland samt at etablere en flåde af mobiltelefoner til test. Med denne platform kan forskellige mobile services afprøves under markedslignende forhold.

<b>Redningskøretøjer</b>
Første fokuspunkt er mulighederne for at afkorte tilkaldetiden for redningskøretøjer samt effekten af at vejlede trafikanternes valg af hastighed.
Projektet forventes gennemført i samarbejde med blandt andet Aalborg Politi, Falck og Aalborg Sygehus med start i foråret 2008.

<b>Intelligente transportsystemer</b>
- Initiativet er en naturlig forlængelse af vort hidtidige arbejde med intelligente transportsystemer (ITS), siger næstformand i Regionsrådet i Nordjylland, Niels K. Kirketerp.

<b>Kongres i Aalborg</b>
I Nordjylland har vi gennemført en række projekter, og Region Nordjylland var i juni sammen med Aalborg Kommune værter for den store europæiske ITS-kongres i Aalborg.

Flere nyheder fra TV2 Nord