Nordjyske læger råber efter hjælp fra regeringen

De praktiserende læger i Nordjylland råber om hjælp fra sundhedsministeren. De har for mange patienter og for få hænder til at overtage fra de ældre læger, der går på pension. Foto: TV2 Nord / Arkiv

Arbejdspresset er så stort, og fremtidsudsigterne så dystre, at læger i Nordjylland nu vil have hjælp fra sundhedsministeren.

Det er formand for Praktiserende Læger i Nordjylland, Annemette Alstrup, som i et åbent brev til sundhedsminister Sophie Løhde beder om, at regeringen tager lægernes arbejdsvilkår i regionen op til overvejelse.

I skrivelsen forklarer Annemette Alstrup, at de nordjyske praktiserende læger i gennemsnit har 1700 patienter, mens landsgennemsnittet ligger på 1600. Desuden er 30 procent af lægerne over 60 år, og løsningen med udbudsklinikker er samfundsmæssig dyr, og det ikke længere er muligt at indlemme patienter fra lukkede praksisser i nabopraksis.

Se hele brevet fra Praktiserende Læger i Nordjylland herunder.

ÅBENT BREV TIL SUNDHEDSMINISTEREN:

Kære sundhedsminister Sophie Løhde

Jeg henvender mig til dig i min egenskab af formand for Praktiserende Læger i Nordjylland. Lægedækningssituationen i Nordjylland er tiltagende vanskelig og kalder på hjælp fra regeringsniveau.

30 procent af de praktiserende læger er over 60 år. Ca. fire procent af den nordjyske befolkning er tilmeldt en udbudsklinik, og denne dyre løsning forventes at komme til at blive langt mere udbredt inden for blot få år.

Ved praksislukninger er det i de senere år lykkedes at indlemme de lægeløse patienter i nabopraksis, men den mulighed er ved at være udtømt.

Lægerne i udkantsområder har de fleste steder en del flere tilmeldte patienter end normtallet. (gennemsnittet i Nordjylland er 1700 patienter/læge, landsgennemsnittet er 1600 patienter/læge).

I Nordjylland har vi uddannet speciallæger i almen medicin, men ikke nok til at erstatte de læger, der er gået pension i de senere år. Praktiserende Læger i Nordjylland ser derfor frem til når de første nye cand.med'er fra Aalborg Universitet bliver uddannet og bliver en del af fødekæden til almen praksis i Nordjylland - om syv-otte år, men det løser ikke lægemanglen aktuelt.

Mens vi venter på, at vi i Nordjylland uddanner vores egne speciallæger i Almen Medicin, så har vi brug for en løsning, som holder "stolene varme" ude i lægehusene, hvis Praktiserende Læger i Nordjylland i fremtiden skal stå for lægedækningen uden for Aalborg.

Ansættelse af almen medicinske læger i vikaransættelser af et til tre års varighed kan blive denne løsning.

Flere steder i Nordjylland har vi været i konkrete situationer, hvor ansættelse af vikar falder, idet praksis ikke kan finansiere vikarlønnen, som er nået et niveau på 4-5000 kroner/dag.

I vores samarbejde med Region Nordjylland er vi desværre stødt på den forhindring, at regionen fastholder, at den med den nye Sundhedslov ikke har hjemmel til, at yde økonomisk støtte til vikaransættelser - en mulighed som tidligere lod sig gøre i §2 aftalerne, som nu er afskaffet.

Jeg vil derfor gerne stille forslag om snarlig etablering af en lovhjemmel til regional udkantstilskud til vikaransættelse i praksis.

Jeg vurderer, at et sådant midlertidigt tilskud på længere sigt vil være en betydelig samfundsøkonomisk gevinst fremfor nuværende facillitering af en udvikling hen imod en Almen Praksis, som i store dele af udkantsdanmark bliver domineret af udbudsklinikker.

Venlig hilsen

Annemette Alstrup

Formand for PLO-Nordjylland og alment praktiserende læge i Støvring

Flere nyheder fra TV2 Nord