Nu er det ganske vist: Randzonerne er afskaffet

Torsdag har Folketinget vedtaget miljø og fødevareministerens lovforslag om at ophæve randzoneloven.

Det er nu op til den enkelte landmand om at han ønsker at udlægge randzoner for at opfylde grønne krav fra EU.

Folketinget har torsdag besluttet, at de vil ophæve randzoneloven. Dermed er landmændene ikke tvunget til at have ni meter dyrkningsfri zone omkring vandløb og søer på markerne.

- Med ophævelsen af randzoneloven vil de ca. 25.000 hektar randzoner igen være til landmændenes disposition, hvilket er godt for råvaregrundlaget og erhvervets indtjening. Vi ved, at randzonerne ikke er lige effektive alle steder, så derfor er det sund fornuft, at landmænd fremover frivilligt kan udlægge randzoner, hvor det giver mening på den enkelte bedrift - eller vælge andre virkemidler for at leve op til miljøkravene, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Ophævelsen af de tvungne randzoner er en del af den Fødevare- og Landbrugspakke, som regeringen sammen med blå blok vedtog før jul.

Et centralt element i pakken har været at afskaffe den generelle miljøregulering, hvor alle landmænd er underlagt samme miljøregler uden hensyn til den enkelte bedrift. I løbet af en årrække skal der i stedet indføres en målrettet regulering, hvor den enkelte landmand bliver reguleret efter, hvor meget der udledes til miljøet.

- Netop tvungne randzoner er et klokkeklart eksempel på den generelle miljøregulering, som regeringen vil væk fra. Vi skal ikke tvinge regler igennem alle steder i landet, hvis det kun giver mening nogle steder. Fremover vil vi derfor koncentrere miljøindsatserne der, hvor behovet er. Det er udtryk for en moderne og intelligent miljøregulering, siger Eva Kjer Hansen.