Varmeregningen i Aalborg stiger markant

Markante prisstigninger er på vej til borgerne i Aalborg Kommune. Foto: Per Frank Paulsen

06:01

Prisen på fjernvarme stiger markant for borgerne i Aalborg

1 af 2

Så gik den ikke længere. Borgmester Thomas Kastrup-Larsen ærgrer sig over, at det der nødvendigt at sætte varmepriserne i vejret.

Købet af Nordjyllandsværket var ikke nok til, at Aalborg Kommune kunne holde varmepriserne nede. Aalborg Energikoncern varsler, at prisstigningen bliver 'markant'.

- Forudsætningerne for værkets drift har ændret sig, og desværre blandt andet på grund af faktorer, vi ikke har indflydelse på eller kunne have forudset inden købet. Havde værket ikke været på vores hænder var prisen på varme efter alt at dømme også steget, så det her havde desværre været en situation kunderne havde stået i uanset hvad. Vi er rigtig kede af, at prisen for vores kunder, stik imod vores hensigt, nu stiger, siger Aalborg Energikoncerns bestyrelsesformand Lasse P.N. Olsen.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen ærgrer sig over, at det er nødvendigt at hæve priserne fra 1. juli. 

- Jeg er skuffet over, at det er blevet nødvendigt at hæve varmeprisen, idet alle de scenarier, vore rådgivere havde beregnet for os, netop viste, at vi på lang sigt kunne skabe balance i økonomien i Nordjyllandsværket uden store prisforhøjelser.  Men - det er stadig mit håb, at de beregnede scenarier på sigt vil vise sig at holde, så købet stadig bliver økonomisk fordelagtigt i forhold til, at vi kan levere rentabel fjernvarme til kommunens indbyggere, siger Thomas Kastrup-Larsen.

- Det er både ærgerligt og meget beklageligt, at de enkelte forbrugere nu kommer til at opleve en prisstigning på deres varme, men jeg er imidlertid stadig af den overbevisning, at Vattenfall a/s også havde forhøjet varmeprisen, selv om vi ikke havde købt Nordjyllandsværket, fortæller Thomas Kastrup-Larsen.

Baggrunden for købet af Nordjyllandsværket drejede sig også om andet end varmepriser, mener Aalborg Kommune, og her føler borgmesteren sig stadig meget fortrøstningsfuld.

- Købet har stadig givet os muligheden for selv at beslutte hastigheden og omfanget af den grønne omstilling og sikret os ejerskabet af et varmeværk også efter 2028, hvor den tidligere varmeaftale med Vattenfall A/S ville være udløbet. Det er mit håb, at vi snart får sat gang i beslutninger omkring omstillingen af Nordjyllandsværket til mere grøn energi og finder en udvej for selv at anvende en større del af elproduktionen, eksempelvis ved anskaffelser af elpatroner mv, fortæller Thomas Kastrup-Larsen og afslutter,

- Jeg er stadig sikker på, at vi med købet af Nordjyllandsværket og med den nye bestyrelse har fået sikkerhed for, at alle investeringer og beslutninger træffes alene med fokus på varmeforbrugerne i Aalborg Kommune.

(Opd. 3. marts kl. 18:48: Datoen 1. april i artiklen er rettet til 1. juli. I gårsdagens pressemeddelelse angav Aalborg Kommune 1. april som den dato, prisstigningen træder i kraft. Dette er ikke korrekt. Den 1. april er varslingsdatoen for prisstigningen, der således først træder i kraft den 1. juli. Det er derfor rettet.)

Flere nyheder fra TV2 Nord