Ny formand i Danmarks Naturfredningsforening

Laurits Krog er igen blevet formand for Danmarks Naturfredningsforening i Aalborg.

Aalborg-afdelingen af Danmarks Naturfredningsforening har afholdt generalforsamling og valgt ny formand.

Det blev Laurits Krog, der også fra 2007-2009 var formand for foreningen.

Der var desuden genvalg til Thorkild Kjeldsen som næstformand.

Pr. 1.1.11  havde DN i Aalborg 4.186 medlemmer, hvilket svarer til 2,1 % af befolkningen. Det er i underkanten af landsgennemsnittet for DN.

Et af målene for DN Aalborg er da også at skabe medlemsfremgang gennem større synlighed, forøgelse af medlemsaktiviteterne, mere information til og kontakt med medlemmerne.