Nye affaldstider i Aalborg: Farvel til den gode, gamle papirsæk

Foto: Aalborg Kommune (Arkivfoto)

Aalborg Kommune er færdig med papirsækkene, nu skal alle husstande have plastcontainere i stedet.

Afsked med papirsækken er næste skridt mod mere genbrug af affald i Aalborg Kommune. Samtlige husstande i kommunen skal derfor nu have udskiftet deres papirsække med plastikcontainere. 

Det sker som en del af Aalborg Kommunes nye ordning for restaffald, hvor de udover at udskifte papirsækkene, også ændrer tømningen af affald til 14-dagestømning i stedet for ugetømning - det gælder dog ikke Nørresundby Midtby og Aalborg Midtby. 

Men selvom affladscontaineren nu også bliver af plast, så slipper man for at sætte den ud på vejen, som man ellers gør med containeren til plast, metal, papir og pap.

- De enkelte husstandes affaldsmængde er vidt forskellig. Af samme grund har vi med denne del af affaldsplanen lagt op til stor fleksibilitet i den løsning, hver enkelt borger kan vælge. Har man en begrænset mængde restaffald tilbage, når plast, metal, papir og pap er sorteret fra, har man måske kun behov for en mindre container, siger miljøchef Michael Damm i en pressemeddelelse.

Læs også Aalborg Kommune har succes med selv at hente skraldet

Det bliver dermed muligt at tilpasse sin container efter behov. Allerede fra 19. april og frem til 20. maj modtager borgerne et brev i deres eBoks, hvor de får mulighed for at vælge, hvilken størrelse container, der passer til deres husstand. 

- Dette seneste skridt giver os nogle muligheder for på sigt at indsamle restaffaldet i yderligere fraktioner, f.eks. madaffald, og derudover giver containerne fordele i forhold til eksempelvis måger og rotter, der ikke som tidligere frit kan gnave sig ind til affaldet,” siger Lasse P.N. Olsen fra Miljø- og Energiforvaltningen.

Ordningen med de nye containere gælder fra 1. oktober og containerne vil blive udleveret til de enkelte husstande fra midt juli frem til 1. oktober. 

Flere nyheder fra TV2 Nord